Predmeti na FGG

Ceste in promet - B - VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Prometna politika;  planiranje in okolje; razdelitev cest; projektna dokumentacija; določitev prečnega prereza; horizontalni potek osi; vertikalni potek osi;

prostorsko vodenje; preglednost; trenje; razširitve; odvodnjevanje; dimenzioniranje zgornjega ustroja; objekti; vrste križišč; kolesarski površine; peš površine; umirjanje prometa; mirujoči promet; prometna signalizacija.

Namen predmeta:

Cilji

-    Seznaniti s transportnimi sistemi ter s stvarnimi in predpisanimi pogoji za načrtovanje cest in spremljajočih ureditev ter tehničnimi rešitvami.

Pridobljene kompetence

-    Sposobnost za samostojno izdelavo enostavnega projekta za cesto,

-    pridobitev sposobnosti za sodelovanje pri gospodarjenju s cestami in za skupinsko delo,

-  razumevanje metod  in postopkov pri načrtovanju, projektiranju in gradnji.
Literatura:

Juvanc A. 2004. Temeljni pogoji za določanje cestnih elementov. Ljubljana,  UL FGG, PTI.

Juvanc A. 2004. Geometrijski elementi ceste in vozišča. Ljubljana, UL FGG, PTI.  

Tehnični predpisi za projektiranje cest (domači in tuji).