Predmeti na FGG

Praktično usposabljanje - B - VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matevž Dolenc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Izdelava hidroloških študij; izdelava hidravličnih računov manj zahtevnih objektov;  izvedba terenskih meritev;  izvajanje manj zahtevnih vodarskih del v okviru javne vodnogospodarske službe;  sodelovanje na gradbiščih pri gradnji manj zahtevnih objektov;  izdelava kartografskih podlag in prikazov za potrebe načrtovanja posegov v vodni prostor;  sodelovanje v postopkih izdajanja soglasij za posege v prostor v javni upravi na lokalni in državni ravni.

Namen predmeta:

Cilji:

-    Spoznati operativno delo v ciljnih poklicih, organizacijsko strukturo subjektov na področju vodarstva in okoljskega inženirstva,

-    vključiti se v delo javne komunalne in vodnogospodarske službe na državni ali lokalni ravni, v delo gradbenih in vodnogospodarskih podjetij, lahko tudi v delo v raziskovalnih ali izobraževalnih ustanovah,

-    študent spozna dejavnike kariernega načrtovanja in razvoja in procese povezane s kariernim razvojem,

-    študentu se omogoči samoevalvacijo kompetenc in dejavnikov, ki podpirajo procese poklicne identifikacije v povezavi akademskega okolja in delovnih okolij,

-    študent spozna značilnosti učenja na delovnem mestu in značilnosti delovnih okolij ter značilnosti opazovanja in registriranja delovnih procesov.

Pridobljene kompetence

Kompetence, ki si jih študent pridobi s strokovno prakso, so pogojene z delovnim okoljem. Študent zna uporabiti in prenesti v prakso teoretična znanja, ki jih pridobi v času študija pri predavanjih, vajah ter terenskem pouku.  
Literatura:

Viri so izbrani v sodelovanju z mentorjem praktičnega usposabljanja glede na vsebine, ki so predpisane in z njimi razpolaga organizacija, ki izvaja praktično usposabljanje. / Resources are selected in collaboration with the supervisor of practical training in relation to the contents prescribed and disposed of by the organization conducting the practical training.  

Interna in druga gradiva v delovni organizaciji.

Smernice za praktično usposabljanje na Univerzi v Ljubljani, Ljubljana, september 2007, dostopno na spletu.

Govekar, Okoliš et.al. 2010. Praktično usposabljanje študentov v delovnih organizacijah in primeri dobrih praks. Ljubljana, UL FF, Center za pedagoško izobraževanje.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri