Predmeti na FGG

Daljinsko zaznavanje v okoljskem gradbeništvu - B II -OG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mojca Kosmatin Fras
asistent: doc. dr. Dejan Grigillo
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Zgodovinski mejniki in razvoj daljinskega zaznavanja. Elektromagnetno valovanje. Interakcija svetlobe z atmosfero in površjem.

Delovanje slikovnih senzorjev. Letalski in satelitski snemalni sistemi Digitalna podoba, spektralni podpis Interpretacija podob. Osnove digitalne obdelave slik Predobdelava podob: georeferenciranje, prevzorčenje, popravki zaradi vpliva atmosfere in terena Transformacije podob

Klasifikacija podob: pikselska, objektna. Osnove aerolaserskega skeniranja. Državni topografski viri

Satelitski sistemi in naročanje podatkov.

Namen predmeta:

-          Študenti pridobijo osnovna znanja o tehnologijah daljinskega zaznavanja s poudarkom na aplikacijah v okoljskem inženirstvu.

         -       Pridobijo naslednja znanja in kompetence: izbira, vsebinsko razumevanje in uporaba državnih topografskih izdelkov in baz, naročanje in uporaba satelitskih in letalskih podob ter lidarskih izdelkov.
Literatura:

Oštir, K. 2006. Daljinsko zaznavanje. Ljubljana, Založba ZRC.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.