Select Page

Predmeti na FGG

Geotehnika okolja - B II

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Matej Maček
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod v geotehniko okolja: zgodovina geotehnike okolja, razlike v pristopih obravnave geoloških tal v klasični geotehniki in v geotehniki okolja. Zemljina kot prevodnik, izolator ali akumulator onesnaževal. Uvod v nesaturirano zemljino, karakteristična krivulja zemljina - voda. Viri radona v naravnem okolju. Hidrogeologija in transport kontaminantov v tleh. Alternativni materiali v gradbeništvu in geotehnika okolja. Raba alternativnih materialov- sekundarnih surovin kot zemljinam nadomestnih materialov in njihovi potencialni vplivi na okolje. Izluževalni in perkolacijski testi. Raba geosintetikov za zaščito okolja. Odlagališča odpadkov I: vrste odlagališč, izbor lokacije, konstrukcijska zasnova talnega ustroja, materiali za talni ustroj,  stabilnost in deformabilnost odlagališča, zajem in odvajanje izcedne vode. Odlagališča odpadkov II: zapiranje odlagališč odpadkov, konstrukcijska zasnova pokrova, račun vodne bilance, lizimetri, kontrola odlagališča po zaprtju. Remediacija onesnaženih tal: metode prepoznavanja, strategije remediacije, tehnologije remediacije. Vrste in izvedbene značilnosti objektov za monitoring podzemne vode. Osnove iz geotermalne energije. Zakonodaja na področju geotehnike okolja, podzakonski akti, standardi.

Vaje in terensko delo

Laboratorijske preiskave zemljin in odpadkov: presoja adsorpcijskih lastnosti, kationske izmenjalne kapacitete, nabrekalnega potenciala, strukturnega kolapsa. Laboratorijske preiskave nesaturiranih zemljin, retencijska krivulja, povezava prepustnosti, retencijske krivulje in Proctorjeve krivulje. Računi stabilnosti deponij odpadkov in pokrovov ter toka vode skozi pokrove in umetne bariere. Anizotropija vodoprepustnosti v tleh.

Namen predmeta:

Cilji
- Razumeti pomen razlik med klasičnimi geotehničnimi zgradbami in zgradbami v geotehniki okolja.
- Nadgraditi osnovno znanje o lastnostih zemljin in o umetnih materialih v geotehniki ter o gibanju vode skozi zemljino s posebnim poudarkom na adsorpciji, kationski izmenjavi in retencijskih sposobnostih.
- Spoznati lastnosti odpadkov in lastnosti odpadkov sekundarnih surovin kot alternativnih materialov v gradbeništvu ter postopkih njihovega raziskovanja in ocenjevanja primernosti za rabo.
- Nadgraditi osnovna znanja o gibanju vode v tleh z znanji o gibanju polutantov v tleh.
- Podati temeljna znanja o načrtovanju, gradnji ter zapiranju odlagališč odpadkov, o ščitenju tal na območju odlagališč in prometnic in o sanaciji in remediaciji rudniških in industrijskih jalovišč in kontaminiranih tal.
- Spoznati objekte za opazovanje podzemne vode in specifiko njihovega načrtovanja, izvedbe in vzdrževanja.
Pridobljene kompetence:
- sposobnost projektiranja, nadzorovanja gradenj in zapiranja deponij odpadkov, jalovišč, sanacije onesnaženih tal in opazovanja,
- sposobnost vodenja aktivnosti za raziskovanje na področju opuščenih, aktivnih ali novih objektov, ki imajo pomembne vplive na okolje,
- sposobnost načrtovanja monitoringa kontaminacije,
- sposobnost odločanja o tehnični in okoljski primernosti rabe alternativnih materialov v nizkih gradnjah.

 

Literatura: Van Impe, W.F., Bouazza, A., 1996. Fundamentals of Environmental geotechnics. Ghent State University.
Evrokod 7-2: Preiskovanje in preskušanje tal.
Daniel E. D. 1993. Geotechnical Practice for Waste Disposal. Chapman&Hall.
Salomons, W. in Forstner, U. 1993. Environmental Management of Solid Waste. Dredged Material and Mine Tailings. Springer-Verlag.
Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri