Select Page

Predmeti na FGG

Matematika III - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
asistent: asist. dr. Martin Jesenko
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Linearni in evklidski prostori: linearna neodvisnost, baza, linearna preslikava, ničelni prostor in zaloga vrednosti, matrična predstavitev, prehodna matrika, rang, lastne vrednosti in lastni vektorji, skalarni produkt, norma, ortogonalnost, Gram-Schmidtova ortogonalizacija, pravokotna projekcija (vektor najboljše aproksimacije), Fourierovi koeficienti, metoda najmanjših kvadratov, predoločeni sistemi, normalna enačba, regresijska premica.Numerična linearna algebra: numerično računanje in napake, linearni sistemi, matrični razcepi: LU, QR, SVD.Teorija grafov: matrična predstavitev, izomorfnost, pot, cikel, sprehod, vpeto drevo, Hamiltonov in Eulerjev cikel, problem najkrajše pot, uteženi graf, Kruskalov in Dijkstrov algoritem.Navadne diferencialne enačbe: linearna DE n-tega reda, LDE s konstantnimi koeficienti, linearni sistem DE 1. reda, matrična rešitev začetnega problema, robni problem.Osnovno o parcialnih diferencialnih enačbah: enačbe matematične fizike, nihanje strune, d'Alembertova rešitev.

Vaje

Praktične vaje iz obravnavanih vsebin.

Namen predmeta:

Cilji

- nadgraditi pridobljeno matematično znanje

- omogočiti razumevanje matematičnega aparata, ki ga uporabljajo strokovni predmeti

- usposobiti za kritične presojo podatkov in dobljenih računskih rezultatov

Pridobljene kompetence

- sposobnost abstraktne formulacije konkretnih problemov

- krepitev smisla za sistematičnost, jasnost in preciznost formulacij
Literatura:J.W. Demmel, Uporabna numerična linearna algebra, DMFA Slovenije, 2000.


V. Lampret, Matematika 1 - prvi del: Preslikave, števila in vektorski prostori, FGG, Ljubljana 2013.


S. J. Leon, Linear Algebra With Applications, Prentice Hall, Pearson International Edition 2006.


I. Vidav, Višja matematika II, III; DMFA Slovenije, Ljubljana, 1987.

Wilson, Watkins, Uvod v teorijo grafov, DMFA Slovenije, Ljubljana 1997.       


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri