Predmeti na FGG

Geodetski merski sistemi - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Dušan Kogoj
asistent: asist. Gašper Štebe
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
asistent: doc. dr. Aleš Marjetič
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Uvod: pomen merske tehnike danes, razdelitev geodetskih merskih sistemov

Nivelirji: razvoj, digitalni nivelir – princip delovanja, zagotavljanje kakovosti, uporaba – statične in kinematične meritve.

Tahimetri: razvoj, zgradba, tehnične osnove za razvoj avtomatskih elektronskih tahimetrov.

Teodolit: pogreški, priprava za merjenje, viziranje – natančnost, učinkovitost, kalibracija, preizkus sistemov APT, AIT.

Razdaljemer: pogreški, natančnost;kalibracija (preizkus frekvenc, ločljivost, ničelna točka); merjenje brez uporabe reflektorjev .

Tahimeter: statična merjenja (princip, primeri: metalne konstrukcije, geomehanske raziskave, visoki objekti, žerjavne proge, TPS v atletiki); kinematična merjenja.

Kombiniranje meritev sistemov TPS in GNSS: Leica, Trimble, Topcon. TLS - Terestrični laserski skenerji: uvrstitev tehnologije in tehnične omejitve, strategija snemanja objektov

Osnovni princip merjenja, laserski skener kot več senzorski sistem – zgradba, svetlobni žarek kot tipalo, merjenje dolžin, odklon smeri in merjenje geometričnih merskih vrednosti, tarče.

Razdelitev terestričnih laserskih skenerjev. Terenski zajem – meritev: instrumentarij in dodatna oprema, zagotovitev registracije, georeferenciranje.

Obdelava skenogramov: vizualizacija, organizacija podatkov, segmentacija, registracija. Kalibracija: kalibracija komponent, sistemska kalibracija. Uporabnost. IFM - Interferometrija

Michelsonov interferometer, dvofrekvečni interferometer IFM, absolutna interferometrija ADM, krogelni reflektor. Merjenje linearnih in kotnih vrednosti z interferometri: interferometer kot dolžinski etalon, merjenje zasukov, kinematične meritve.

Laserski sledilnik: princip delovanja, pregled proizvodov na trgu z glavnimi tehničnimi značilnostmi, primeri uporabe, multisenzorski sistemi: laserski sledilnik + TLS + robot + videogrammetrija.

Vaje

Reševanje praktičnih problemov iz geodetske prakse

Namen predmeta:

Cilji

- spoznati najsodobnejše geodetske merske sisteme

- spoznati postopke nadzora nad delovanjem sodobnih geodetskih merskih sistemov

- spoznati postopke kalibracij geodetskih  merskih sistemov

Kompetence

- sposobnost presoje uporabnosti in primernosti

geodetskega merskega sistema za rešitev določenega problema

- sposobnost uporabe najsodobnejše merske tehnologije

- prepoznavanja instrumentalnih merskih napak in načina odpravljanja le teh

- obvladovanje postopkov kalibracij geodetskih merskih sistemov
Literatura:

Joeckel R., Stober M., Huep W. (2008). Elektronische Entfernungs- und Richtungsmessung und ihre Integration in aktuelle Positionierungsverfahren. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag.

Kogoj D. (2005). Merjenje dolžin z elektronskimi razdaljemeri, UL, FGG, Ljubljana.

Schlemmer H. (1996). Grundlagen der Sensorik. Heidelberg, Herbert Wichmann Verlag.

Vosseman, G. and Maas, H.-G. (2010). Airbone and terrestrial laser scanning. Dunbeath; Boca Raton, Whittels Publishing; CRC Press

Spletni viri proizvajalcev sodobne geodetske merske tehnike.