Predmeti na FGG

Geodezija v inženirstvu II - B II - GIG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Božo Koler
izvajalec: izr. prof. dr. Tomaž Ambrožič
asistent: doc. dr. Tilen Urbančič
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Osnove projektiranja prometnic in izračun prostornin zemeljskih mas. Merske tehnike in metode v geodeziji v inženirstvu (grezenje, fotogrametrija v geodeziji v inženirstvu, uporaba laserja v geodeziji v inženirstvu in lasersko skeniranje). Geodetska dela pri izgradnji zahtevnih objektov:

- premostitveni objekti: vrste in razdelitev premostitvenih objektov, geodetske in hidrografske podlage za projektiranje, geodetska mreža za zakoličevanje premostitvenega objekta, kontrolne meritve,

- predori: razdelitev predorov, nadzemna in podzemna geodetska mreža za zakoličevanje predorov, usmerjanje strojev za vrtanje predora (TBM), ocena natančnosti preboja, kontrolne meritve,

- kontrola geometrije montažnih elementov: dovoljena odstopanja, obdelava merskih vrednosti,

- montažnih in jeklenih konstrukcij: zakoličevanje montažnih in jeklenih konstrukcij, kontrolne meritve, geodetska dela pri montaži strojne opreme,

- kontrola premikov objektov v prostoru in deformacij objektov: stabilizacija točk geodetske mreže in točk na objektu, geodetske mreže za določitev premikov in deformacij na objektu.

Vaje

Izračun volumnov deponij na osnovi geodetskega posnetka ter zajema podatkov z brezpilotnimi plovili. Trasiranje lokalne ceste in izračun prostornin zemeljskih mas linijskih objektov. Določitev vertikalnih premikov v mestni nivelmanski mreži. Prostorski urez. Pravokotnost in vertikalnost objektov. Kontrolne meritve v strojništvu.

Namen predmeta:

Cilji

- študenti se seznanijo z različnimi geodetskimi deli in merskimi metodami, ki jih izvajamo pri izgradnji zahtevnih objektov.

- razumevanje osnovnih razlik pri izvajanju geodetskih del za potrebe izgradnje predorov, premostitvenih objektov ali pri montaži jeklenih konstrukcij.

Pridobljene kompetence

- poznavanje geodetskih del pri izgradnji zahtevnih objektov

- poznati posebne merske metode, ki jih

uporabljamo v geodeziji v inženirstvu

- poznati metode določevanja premikov objektov v prostoru

- privajanje študentov na samostojno delo.

Literatura:

Moeser, M., Mueller, G., Schlemmer, H., Werner, H. 2008: Handbuch Ingeniergeodaesie, Ingenieurbau, Herbert Wichman Verlag, Heidelberg, Nemčija: 334 str.

Kavanagh, B. F. 2007: Surveying with Construction Applications, Sixt Edition, Pearson Prentice Hall, Upper Saddle River, ZDA: 671 str.

Schofield, W., Breach, M. 2007: Engineering Surveying, Sixth Edition, Elsevier, Oxford, GB: 622 str.

Uren, J., Price, W.F. 2006: Surveyng for engineers, 4th Edition, Palgrave Macmillan, Hampshire, GB: 824 str.

Moeser, M., Mueller, G., Schlemmer, H., Werner, H. 2002: Handbuch Ingeniergeodaesie, Strassenbau, 2. Voellig neubearbeitete und erweiterte Auflage, Herbert Wichman Verlag, Heidelberg, Nemčija: 292 str. 

Welsch, W., Heunecke, O., Kuhlmann, H. 2000: Handbuch Ingeniergeodaesie, Auswertung geodaetischer Ueberwachungsmessungen, Herbert Wichman Verlag, Heidelberg, Nemčija: 507 str.