Predmeti na FGG

Geoinformatika II - B II - GIG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Geodezija in geoinformatika
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Krištof Oštir
izvajalec: izr. prof. dr. Anka Lisec
asistent: asist. dr. Jernej Tekavec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Kakovost prostorskih podatkov in informacij (opredelitev kakovosti prostorskih podatkov, standardni model kakovosti prostorskih podatkov, obravnava elementov in podelementov kakovosti). Medmrežje in tehnologija GIS, strežniki in odjemalci, odprti standardi za spletno tehnologijo, splet kot sodobni medij za komunikacijo in prenos prostorskih podatkov, prodor tehnologije GIS na medmrežje in splet. Mobilni GIS in upravljanje s podatki na terenu - prenosni, peresni in majhni računalniki, mobilno računalništvo, terenski računalniki, uporaba mobilnega sistema GIS, urejanje in geokodiranje podatkov na zaslonu, pomen in načini za posredno množično zajemanje prostorskih podatkov. Analiza stroškov in koristi v sistemih GIS - značilnosti, ocena tveganja ob uvedbi tehnologije GIS, stroški in koristi v sistemih GIS, metodologija za določitev stroškov in koristi. Ugotavljanje cene prostorskih podatkov - osnovni pojmi, vrednostna veriga prostorskih (geografskih) podatkov, strategije za določanje cene prostorskim podatkom. Vektorski in rastrski grafični model prostorskih podatkov, 3D- in 4D prostorski podatkovni modeli; prednosti in slabosti obeh ponazoritev, pomen in organizacija topologije, količina podatkov in tehnike stiskanje podatkov, vizualizacija. Vloga in pomen analiz prostorskih podatkov ter razne možne klasifikacije obsežnega področja in uporabniških pristopov.

Namen predmeta:

- poznavanje dodatne problematike na področju geoinformatike in prostorskih podatkov,

- razširitev področja geoinformatike s posebnimi tehnološkimi postopki in procesi ob podpori orodij GIS,

- usposobiti študente za samostojnoizvajanje strokovnih nalog na področju geoinformatike in prostorskih podatkov.
Literatura:

Cho George. 2005. Geographic Information Science: Mastering the Legal Issues. John Wiley & Sons.

Ian Masser and Joep Crompvoets. 2015. Building European Spatial Data Infrastructures. Esri Press.

Zeiler Michael. 2010. Modeling Our World: The Esri Guide to Geodatabase Concepts. Esri press. Second edition.