Select Page

Predmeti na FGG

Lesene konstrukcije B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Jože Lopatič
asistent: doc. dr. Drago Saje
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Prednosti in slabosti lesenih konstrukcij.

Fizikalne, mehanske in reološke lastnosti lesa in gradbenih lesnih proizvodov v odvisnosti od pogojev okolja. Tehnologija izdelave osnovnih gradbenih lesnih proizvodov. Razvrščanje masivnega lesa v trdnostne razrede. Izhodišča za analizo napetostno-deformacijskega stanja in dimenzioniranje elementov lesenih konstrukcij. Metoda mejnih stanj lesenih konstrukcij. Mejna nosilnost in dimenzioniranje elementov lesenih konstrukcij iz masivnega lesa pri osni, osno-upogibni in strižni obremenitvi.  Stabilnost vitkih elementov lesenih konstrukcij. Posebnosti dokazovanja varnosti lameliranih lepljenih konstrukcij proti porušitvi. Odpornost in podajnost veznih sredstev in priključkov. Račun in omejitve pomikov lesenih konstrukcij. Teoretične podlage in izpeljani računski dokazi sestavljenih upogibnih in tlačnih nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Zagotavljanje lokalne in globalne stabilnosti lesenih konstrukcij z zavarovalnimi konstrukcijami. Zaščita lesenih konstrukcij pred vplivi okolja in požarom.

Temeljna pravila izvedbe priključkov, vozlišč in detajlov lesenih konstrukcij.

Namen predmeta:

Cilji

- Podrobneje spoznati fizikalne, mehanske in reološke lastnosti lesa in lesnih proizvodov ter

- Spoznati principe in postopke zagotavljanja varnosti, trajnosti in uporabnosti nosilnih elementov lesenih konstrukcij.

Kompetence

- Študentje so sposobni dimenzionirati elemente lesenih konstrukcij iz masivnega in lepljenega lesa glede na pogoje mejnih stanj nosilnosti in mejnih stanj uporabnosti.

- Poznajo vezna sredstva in temeljna pravila

dimenzioniranja in konstruiranja priključkov.

- Sposobni so dimenzionirati vezna sredstva oziroma priključke lesenih elementov.

- Poznajo pogoje in ukrepe za zagotavljanje zaščite lesenih konstrukcij pred vplivi okolja in požarom.

- Poznajo možne načine zagotavljanja lokalne in globalne stabilnost lesenih konstrukcij; sposobni so zasnovati in dimenzionirati zavarovalno konstrukcijo

- Znajo izdelati projektno dokumentacijo za konstrukcijske elemente in enostavne sklope nosilnih lesenih elementov.
Literatura:J. Lopatič, Študijsko gradivo v obsegu 140 strani.


S. Thelanderson, H. J. Larsen (urednika). 2003. Timber Engineering. John Wiley & Sons, str. 1-22, 81-102, 131-152, 171-177, 301-332, 365-382, 409-428.


F. Colling. 2004. Holzbau-Beispiele. Vieweg, str 1-116.


P. Dobrila. 1997. Lesene konstrukcije-rešeni primeri z uporabo in razlago EC5. Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 133 str.

Ustrezni deli standardov za gradbene konstrukcije Evrokod 0, Evrokod 1, Evrokod 5 (SIST EN 1990, SIST EN 1991-1, SIST EN 1991-1-3, SIST EN 1991-1-4, SIST EN 1995-1-1, SIST EN1995-1-2).                          


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri