Predmeti na FGG

Osnove zdravstvene hidrotehnike B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
nosilec in izvajalec: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Zgodovinski razvoj zdravstvene hidrotehnike.

Izhodišča za vodooskrbo in čiščenje pitnih voda:izbira virov pitne vode, poraba in kakovost vode, vodovodni sistemi in objekti, priprava, tehnološke metode in tehnike priprave čiščenja pitnih voda.

Izhodišča za odvod in čiščenje onesnaženih voda iz naselij: vrste in količine onesnaženih voda, zasnove sistemov za odvodnjo v urbanih naseljih in avtocestah in njihovo dimenzioniranje,osnovne tehnološke metode in tehnike čiščenja odpadnih voda, objekti na kanalizacijskih sistemih in komunalnih čistilnih napravah, osnove varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.

Namen predmeta:

Cilji

- Osvojiti osnovna znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na sistemih za oskrbo z zdravo pitno vodo in čiščenje pitnih voda ter odvodu in čiščenju onesnaženih voda.

 

kompetence

- Razumeti pomen oskrbe z vodo in odvoda voda

- Pozna ekološki vidik varstva voda, pozna osnove tehnologije in tehniko izvedbe objektov za čiščenje pitnih in odpadnih voda.
Literatura:

Panjan, J. 2005. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture. Ljubljana, UL FGG, 289 str.

Panjan, J. 1999. Odvodnjavanje onesnaženih voda, Skripta, 103 str.

Izbrana poglavja iz:

Degremont, I. 1991. Water Tretment Handbook. Paris, Lavoisier Publishing, 1459 str.

Imhoff, K., Klaus, K. 1999. Taschenbuch der Stadtenwasserung, 29 Auflage. Olden- bourg, 472 str.

Hosang, W., Bischof, W. 1998. Abwassertechnik. Leipzig, B.G. Teubner Stuttgart, 724 str.