Predmeti na FGG

Prometno inženirstvo B - GR UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: asistent: viš. pred. dr. Rok Marsetič
asistent: mag. Simon Detellbach
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Enciklopedično spoznavanje prometnega inženirstva; osnove teorije prometnega toka; osnove o meritvah prometnih parametrov; osnove metode prometnega planiranja; analiza kapacitivnosti posameznih projektnih rešitev (vse vrste križišč); osnove upravljanja prometnih tokov s sodobnimi inteligentnimi transportnimi sistemi; osnove prometne varnosti; osnove prometne ekologije.

Namen predmeta:

Cilj prometnega inženirstva je

- spoznati se z inženirskimi metodami na področju cestnega prometa v smislu zagotovitve dovolj zmogljive, varne in okolju prijazne infrastrukture, ki mora ustrezati optimalnemu transportu ljudi in blaga.

 

Kompetence

- Opravljanje neposrednih delovnih nalog v družbah in ustanovah, ki se ukvarjajo z dejavnostmi na področju cestne infrastrukture.

- reševanje osnovnih tehničnih, tehnoloških, organizacijskih in drugih problemov v procesih povezanih s cestnim prometom in cestno infrastrukturo,

- uporabljanje osnovnih aplikacij in informacijske tehnologije na področju cestne infrastrukture.
Literatura:

T. Maher. 2007. Prometno inženirstvo, skripta. Ljubljana, UL FGG,  278 str.

Dostopno na:  http://www.pti.fgg.uni-lj.si.

James H. Banks. Introduction to Transportation Engineering. McGraw Hill.