Predmeti na FGG

Geografski informacijski sistemi B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
asistent: viš. pred. dr. Rok Marsetič
asistent: asist. Luka Trček
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Izrazoslovje in literatura, pomen prostorskih (geografskih) podatkov in vloga informacij  stvarnem prostoru pri odločanju; Sistem, informacijski sistem (IS) in prostorski informacijski sistemi (PIS/GIS in LIS); Geoinformatika in tehnologija GIS, sestavine, zgodovina in razvoj;  Razvojni modeli IS, sistemsko inženirstvo, strateško planiranje razvoja, UML in geoinformatika; Modeliranje in podatkovni modeli, koncept stvarnega prostora in časa ter njuna abstrakcija, modeliranje izbranega dela stvarnosti (kartografsko in objektno usmerjeno) v bazah podatkov; Analogni in digitalni prostorski podatki - viri in značilnosti, vektorske, rastrske grafične baze podatkov,značilnosti časovnih podatkov;  Mednarodna, regionalna in nacionalna standardizacija in vrste standardov, industrijska standardizacija, de facto standardi; BCP.

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati se s tehnologijo geografskih informacijskih sistemov in z bazami prostorskih podatkov

Kompetence

- Študent bo sposoben uporabljati GIS tehnologijo za vnos, ažuriranje in obdelavo prostorskih podatkov.

- Sposoben bo izdelati prostorske analize ter rezultate analiz prikazati v obliki tematskih kart.
Literatura:

Kvame, Oštir, Stančič, Šumrada: Geografski informacijski sistemi, ZRC SAZU, Ljubljana, 1997, 476 str.

Šumrada, Strukture podatkov in prostorske analize, FGG, 2005, 284 strani

Šumrada, Tehnologija GIS, FGG, 2005, 330 strani.