Select Page

Predmeti na FGG

Uvod v načrtovanje stavb B - GR- UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
asistent: doc. dr. Jaka Potočnik
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Načrtovanje prostora seznanja študente s splošnimi postavkami standardne predstavitve objekta. Uporaba ustreznih meril, projektnih mrež, modularne koordinacije in merske standardizacije omogočajo skladno predstavitev načrtovanega objekta. Izdelava prostorskih simulacij in modelov omogoča nazorno podobo objekta in prostora, ki ga obdaja.

Načrtovanje stanovanjskih stavb spoznava študente z razvojem le-teh v prostoru in času. Analiza razvoja na podlagi primerov iz pozitivne prakse skozi prostor in čas. Dimenzioniranje prostorov na podlagi opreme in komunikacij. Vzpostavljanje funkcionalne povezave z veznimi tehničnimi sklopi v zaključene enote. Umeščanje v dani prostor in oblikovanje po principu “genius loci”.

Načrtovanje proizvodnih stavb obravnava vsebino t.im. nestanovanjskih stavb od poslovnih, obrtnihdo čisto industrijskih. Spoznavanje pojma “proizvajati”. Analiza razvoja na podlagi primerov iz pozitivne prakse skozi prostor in čas. Raziskovanje proizvodnih procesov, dimenzioniranje prostorov na podlagi opreme in komunikacij. Vzpostavljanje funkcionalne povezave prostorov z veznimi tehničnimi sklopi v zaporedne proizvodne enote.Ureditev neposredne okolice z vsemi elementi urbane opreme z zunanjo razsvetljavo in hortikulturnim programom rabe površin.
Namen predmeta:

Cilji

- Študent se pri predmetu seznani z osnovami človekovih potreb v aktivnih prostorih ter njihovo funkcionalno povezavo v sistemu stavbe in okolja.

- Izboljšanje kakovosti grajenega okolja in vzpostavitev tekoče komunikacije med sistemoma aktivnih prostorov in funkcionalnih con.

- Razumevanje, da je pri obravnavanju posameznih elementov in stavbe kot celote nujna navezava na smernice evropskih direktiv in na nacionalno regulativo.


Kompetence

- Razume principe skladnega načrtovanja, rabe inopreme prostora v objektih in neposredni okolici

- Razume pojem “stanovati”, ki temelji na primerjalni analizi razvoja nastajanja sodobne stanovanjske stavbe in umeščanja le-te v okolje

- Pozna različne stanovanjske in nestanovanjskestavbe razvrščene v skladu z Metodološkimi pojasnili in navodili za razvrščanje objektov po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI)

- Sposoben je sodelovanja pri načrtovanju enostavnih bivalnih in delovnih objektov

- Obvlada koncepte arhitektonskih zasnov in njihovih notranjih zakonitosti

- Sposoben je podati oceno potrebnih intervencij na ravni zasnove konstrukcijskih sklopov na osnovi izdelanih arhitektonskih skic projektov bivalnih in delovnih prostorov (stavb).

Literatura:
Ching, F.D.K., Eckler, J.F. 2013. Introduction to Architecture. John Wiley & Sons.


Neufert, E. 2008. Projektiranje v stavbarstvu: osnove, standardi, predpisi za konstrukcije, gradnja, oblikovanje, potrebni prostor, namembnost prostorov, mere zgradb, prostorov in opreme – s človekom kot merilom in ciljem : priročnik za projektante, izvajalce in študente. Ljubljana.


Ramsey, C. G. 2002. Architectural Graphic Standards. New York [etc.] : John Wiley & Sons.


Lechner, Norbert. 1991. Heating, cooling, lighting : design methods for architects. New York [etc.] : John Wiley & Sons.


Deplazes Andrea. 2008. Constructional architecture.: materials, processes, structures: a handbook. 2nd ed. Birkhauser.


Področna zakonodaja.

Študijsko gradivo dostopno na: e-učilnici UL FGGSkip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri