Select Page

Predmeti na FGG

Bioklimatsko načrtovanje B - GR - UNI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Mitja Košir
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Mateja Dovjak
asistent: doc. dr. Luka Pajek
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Pojem bioklimatske orientacije: upoštevanje fizioloških potreb človeka in geografskih in podnebnih razmer lokacije pri oblikovanju bivalnega in delovnega okolja in sonaravni razvoj. Povezava biologija stavbe – ekologija stavbe. Osnovni modeli pasivnih sistemov: direktni zajem, zbiralnoshranjevalna stena, staklenjak in hibridi. Stacionarna toplotna analiza stavbe s povezanimi mikroklimatskimi vplivi: prezračevanje, vlaga. Analiza dnevne svetlobe v prostoru. Analiza osončenja. Zvok v prostoru. Vloga in izhodiščne zasnove kontrolnih sistemov. Pregled avtohtonih bioklimatsko zasnovanih stavb v  Sloveniji po regionalni strukturi.

Namen predmeta:

Cilji

- Študent se pri predmetu seznani z osnovami človekovega odziva na okolje ter obvlada prenos sistema zunanje okolje – ovoj – notranje okolje – človek v konceptualizacijo realne stavbe.

- Izboljšanje kakovosti grajenega okolja, delovanja tega okolja z zmanjševanjem negativnih vplivov, ki jih ima na zunanje okolje, usmerjanje v oblikovanje takih zgradb, ki upoštevajo principe trajnostnega razvoja z ustvarjanjem in odgovornim ravnanjem z zdravim grajenim okoljem, ki temelji na učinkoviti izrabi virov in ekoloških načelih ter pridobivanje znanja, tehničnih spretnosti in oblikovanje inovacijske sposobnosti za dvig kakovosti projektov.

- Razumevanje, da je pri obravnavanju konstrukcijskih sklopov in stavbe kot celote je nujna navezava na smernice evropskih direktiv in na nacionalno regulativo.

Kompetence

- Študent pozna konstitutivne elemente in procese, ki definirajo položaj umetnega okolja v naravnem okolju z upoštevanjem principa kontinuuma prostora in časa

- Obvlada prenos sistema zunanje okolje-ovoj- notranje okolje-človek v konceptualizacijo realne stavbe

- Razume značilnosti in delovanja osnovnih modelov pasivnih sistemov in njihovih realizacij

- Pozna izhodišča kontrolnih sistemov in njihovo

vlogo pri optimizaciji delovanja stavb

- Pozna regionalno strukturo bioklimatskih zgradb v Sloveniji

- Obvlada postopek ocene toplotnega odziva stavbe (stacionarno); osončenja – dnevne svetlobe, požara; zvoka v prostoru

- Sposoben je kritično oceniti in interpretirati pridobljene podatke (rezultate)

- Sposoben je uporabljati računske metode in programsko opremo za področje gradbene fizike

- Obvlada veljavno zakonodajo za področje gradbene fizike (evropske ditektive npr.CPD, slovensko zakonodajo npr. ZGO in podzakonske akte).
Literatura:Košir, M., 2019. Climate Adaptability of Buildings: Bioclimatic Design in the Light of Climate Change, ISBN 978-3-030-18455-1, Springer


La Roche, P. 2017. Carbon-neutral architectural design, ISBN 978-1-4987-1429-7, Taylor & Francis


Goulding, J. R., Lewis, J. O., Steemers, T. C. 1992. Energy Conscious Design: A primer for Architects. B.T. Batsford Ltd.


Krainer, A. 2002. Viri in pasivni sistemi. Modul 2, Stavba 1. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, Katedra za stavbe in konstrukcijske elemente : Visoka šola za zdravstvo.


Jones, David Lloyd. 1998. Architecture and the environment : bioclimatic building design. London, Laurence King.

Študijsko gradivo dostopno na: e-učilnici UL FGG    


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri