Predmeti na FGG

Numerične metode - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Boštjan Brank
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Motivacija za študij metode končnihelementov (MKE); 1D linearna MKE: od diferencialne enačbe do sistema enačb; 1D končni elementi za prevajanje toplote inpretok tekočine; interpolacija, preslikave območij, numerična integracija; ploskovni končni elementi za ravninske probleme; izoparametrični končni elementi; končni elementi za plošče; končni elementi za lupine; reševanje enostavnih primerov z računalniškimi programi po MKE:

- Priprava numeričnih modelov,

- FEM analize,

- Kritična ocena rezultatov.
Namen predmeta:

Cilji:

- Spoznati osnove linearne metode končnihelementov

- Naučiti se uporabljati računalniški programpo metodi končnih elementov

- Naučiti se pripraviti pravilen numerični model obravnavanega problema.

Kompetence:

- Zna uporabljati računalniške programe, kidelujejo po metodi končnih elementov

- Zna pripraviti ustrezen numerični model

- Zna kritično oceniti rezultate numeričneanalize.

Literatura:

B. Brank. 2014. Osnove metode končnih elementov - skripta.

J. N. Reddy. 2006. An introduction to the finite element method. Mc Graw Hill.

T.J.R. Hughes. 2000. The finite element method. Dover.