Predmeti na FGG

Zagotavljanje in kontrola kakovosti - B II - Gradb. NG

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Žiga Turk
asistent: doc. dr. Robert Klinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja Zgodovinski pregled na področju vodenja kakovosti, temeljni pojmi (kontrola, zagotavljanje, vodenje kakovosti), vidiki kakovosti, pomen kakovosti gradbenega objekta. Relevantna zakonodaja in standardizacija (pomen, uporabnost standardov, priprava in izdajanje standardov). Statistična kontrola procesov v serijski proizvodnji gradbenih proizvodov. Potrjevanje skladnosti gradbenih proizvodov (pregled gradbenih proizvodov, spremljajoča harmonizirana evropska zakonodaja, standardi za gradbene proizvode, sistemi potrjevanja skladnosti). Povezava kakovosti in poslovne uspešnosti gradbenega podjetja, stroški kakovosti. Zagotavljanje kakovosti v vseh fazah gradbenega projekta (s posebnim poudarkom na kakovosti projektiranja), vodenje kakovosti v gradbenem projektu. Integrirani sistemi vodenja kakovosti v organizacijah (sistemi vodenja kakovosti, sistemi ravnanja z okoljem, sistemi za zdravje in varstvo pri delu). Kvalitativne metode zagotavljanja kakovosti. Študijski obisk slovenskih institucij, ki delujejo na področju zagotavljanja kakovosti v gradbeništvu.
Namen predmeta:

Cilji

- Podati osnove vodenja kakovosti ter njihovo aplikacijo v gradbeništvu

- Podati sistematiziran pregled ukrepov in metod za vodenje kakovosti v gradbenem projektu.

Pridobljene kompetence

- Razumevanje pomena kakovosti gradbenega objekta v vseh fazah njegovega življenjskega cikla

- Sposobnost izdelave plana kakovosti za vse faze gradbenega projekta.
Literatura: REFLAK, J., Zagotavljanje kakovosti, skripta UL FGG, Ljubljana, 2005, 165 p. Marolt, Gomišček. 2005. Management kakovosti, Kranj (izbrana poglavja) McGeorge, D., Palmer, A. 2002. Construction management: new directions (izbrana poglavja). Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.
Skip to content