Predmeti na FGG

Operativno planiranje in spremljanje projektov - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Robert Klinc
asistent: asist. dr. Aleksander Srdić
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Operativno planiranje kot element vodenja projektov. Tehnika mrežnega planiranja in metoda kritične poti. Viri za izvedbo gradbenega projekta in njihova vključitev v projektni model. Optimizacija terminskega plana z vidika virov. Stroški gradbenih projektov in optimizacija terminskega plana z vidika stroškov. Elementi spremljave poteka izvedbe gradbenega projekta. Analiza zamud in porazdelitev odgovornosti. Tehnika planiranja lokacijskih planov (linearni plani in ciklogrami). Modeliranje projektnih tveganj v operativnih planih (stohastično planiranje).

Labaratorijske vaje: uporaba različnih programskih orodij za operativno planiranje gradbenih projektov
Namen predmeta: Cilji - Nadgraditi splošno znanje vodenja projektov z metodami in tehnikami operativnega planiranja - Podati ključne elemente terminskega plana in spremljajočih planov - Podati definicije optimalnosti operativnega plana - Podati poglobljeno znanje o tehnikah optimizacije operativnega plana - Podati elemente spremljave in analize plana ter ukrepanja pri odstopanjih. Pridobljene kompetence - Sposobnost izdelave detaljnega modela projekta - Razumevanje povezave med stroški, časom in kakovostjo kot ključnih parametrov operativnega plana - Sposobnost variantne obdelave modela in izdelave operativnega plana - Sposobnost uporabe računalniških orodij za različne tehnike operativnega planiranja.
Literatura:

Rodošek E. 1985. Operativno planiranje, učbenik. Ljubljana.

Hegazy, Tarek. 2002. Computer-based construction project management.

Griffis, Fletcher Hughes. 2000. Construction planning for engineers.

Project Management for Construction. Dostopno na: http://www.ce.cmu.edu/pmbook/index.html .
Skip to content