Select Page

Predmeti na FGG

Nelinearna mehanika - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Igor Planinc
asistent: viš. pred. dr. Rado Flajs
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Lectures:

Predpostavka o zvezno porazdeljeni masi in posledice; materialne in prostorske koordinate; deformacija kot nelinearna preslikava; deformacijski gradient kot linearna lokalna preslikava; polarni razcep; lokalne spremembe dolžine, vektorja ploskve, ploščine in prostornine; deformacije v konstrukcijah; Tenzor deformacij kot mera deformiranosti; tenzor deformacij izražen s pomiki; raztegi; tenzor raztegov; glavni raztegi in smeri; spektralni razcepi značilnih tenzorjev; potence in druge funkcije tenzorjev; Posplošeni tenzorji deformacij; materialni odvod tenzorjev po času; pomik, hitrost in pospešek delca; rotacija, kotna hitrost in kotni pospešek; odvodi po času značilnih tenzorjev: hitrostni gradient, hitrost deformacijskega tenzorja, spin, hitrost Cauchy-Greenovih tenzorjev, hitrost Green-Lagrangevega in Euler-Almansijevega tenzorja; napetosti v konstrukcijah; površinska obtežba; vektor napetosti; Cauchyjevi postulat, recipročnost in formula; tenzorji napetosti; zveze med raznimi tenzorji napetosti; Izreki o ohranitve mase, o gibalni in vrtilni količini v globalni obliki; lokalna oblika gibalnih enačb; objektivnost tenzorjev; materialna in prostorska objektivnost; pregled objektivnosti doslej vpeljanih količin; objektivnost odvodov tenzorjev po času; korotacijski in konvekcijski odvod; objektivni odvodi Cauchyjevega tenzorja napetosti; Jaumannov, Truesdellov, Oldroydov, Green-Naghdijev odvod tenzorja napetosti po času; šibka oblika gibalnih enačb konstrukcije; princip virtualnega dela (PVD) v telesnih in prostorskih koordinatah; izpeljava lokalnih enačb gibanja iz PVD; Opis uporabe PVD za numerično reševanje; konstitucijske enačbe; Hiperelastični modeli; izotropen material z adicijsko specifično deformacijsko energijo; Izotropen material izražen z glavnimi raztegi ali z glavnimi logaritemskimi raztegi; hiperelastični materiali z vezmi; nestisljivost in neraztegljivost; St. Venant- Kirchhoffov material; Neo-Hookov material; prikaz uporabe računalniškega programa FlagSHyP za analizo deformiranja teles z nelinearno metodo končnih elementov (avtorja J. Bonet in R. D. Wood, Swansea, UK), ki ga je za Matlab pripravil R. Flajs.
Namen predmeta:

Cilj

- Poglobiti in nadgraditi znanje mehanike s 1. stopnje s poglavji nelinearne mehanike z namenom, da bi študent razumel mehanski del teoretičnega ozadja sodobnih računalniških programov za analizo konstrukcij.

- Po opravljenih vseh obveznostih so študenti seznanjeni s koncepti nelinearne mehanike kontinuuma in razumejo osnovno teoretično ozadje modernih računalniških programov za analizo prostorskih konstrukcij;

- Razumeti bi morali povezavo med mehanskimi koncepti, numeričnimi metodami za reševanje enačb nelinearne mehanike in modeliranjem konstrukcij;

- Razumejo, znajo interpretirati in inženirsko presojati vhodne podatke in rešitve računalniškega programa.

Pridobljene kompetence

- Zna povezovati znanja iz matematike, fizike, mehanike konstrukcij, računalništva in gradbenega inženirstva z namenom določitve mejne nosilnosti in duktilnosti inženirskih konstrukcij;

- Sposobnost, da se v kratkem času nauči uporabljati novih komercialnih računalniških programov za analizo konstrukcij;

- Sposobnost ustvarjalnega pristopa k modeliranju konstrukcij;

- Zna zasnovati eksperimente za določitev parametrov hiper elastičnega materiala.
Literatura:

Lai W.M., Rubin D., Krempl E. 1996. Introduction to continuum mechanics, 3rd edition, Butterworth-Heinemann, chapters 3, 4 and 5.

Bonet J., Wood R.D. 2008. Nonlinear continuum mechanics for finite element analysis, 2nd edition, Cambridge University press, chapters 4, 5, 6 and 10.

Bonet J., Gil A.J., Wood R.D. 2012. Worked examples in nonlinear continuum mechanics for

finite element analysis, Cambridge university press.

Kelly P., Solid mechanics, Part III: Foundations of continuum solid mechanics; Material models in continuum solid mechanics.

Dostopno na: http://www.des.auckland.ac.nz/uoa/piaras-kelly .

Računalniški program FLagSHyP z navodili za uporabo (Bonet J., Wood R.D., Flajs R.).
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri