Predmeti na FGG

Učinkovita raba energije - B II - Stav.

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Stavbarstvo
Izvajalci:
ECTS 9 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:

Metodologije za izračunavanje integrirane energijske učinkovitosti stavb: postopki, dimenzioniranje toplotne izolacije: stavba, konstrukcijski sklopi. Uporaba minimalnih zahtev glede energijske učinkovitosti novih in prenovljenih stavb. Energetska certifikacija stavb. Toplotni mostovi. Zaščita stavb pred pregrevanjem. Strategije in ukrepi za energetsko učinkovitost: stavba in konstrukcijski sklopi. Načini uporabe sončne energije v stavbah. Direktiva o energetski učinkovitosti stavb. Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah.

Vaje:

Računske metode za stacionarno in dinamično toplotno analizo konstrukcijskih sklopov in stavb. Individualne primerjalne analize toplotnega odziva na izbranih stavbah, z uporabo izbrane programske opreme.
Namen predmeta:

Cilji:

- Regulacija porabe toplotne energije za ogrevanje.

- Regulacija porabe toplotne energije za hlajenje.

- Upoštevanje vplivov oblike stavbe, orientacije in geometrije na porabo energije.

- Vpliv strukture zunanjega ovoja na varčno rabo energije.

- Izkoriščanjem obnovljivih virov energije v grajenem okolju.

Pridobljene kompetence:

- Obvladanje projektiranja in dimenzioniranja toplotne zaščite in zaščite pred pregrevanjem.

- Sposobnost uporabe predpisov in standardov s tega področja.

Sposobnost uporabe ustrezne programske opreme za optimizacijo na ravni stavbe in njenega ovoja.
Literatura:

Szokolay, S. V. 2004. Introduction to architectural science: the basis of sustainable design. Oxford, Architectural Press.

Schittich, C. (urednik.). 2003. Solar Architecture: Strategies, Visions, Concepts. Birkhauser.

TSG-1-004, Tehnična smernica za graditev TSG-1-004 Učinkovita raba energije.

EN 13970 Thermal performance of buildings - Calculation of energy use for space heating and cooling".

e-učilnica Katedre za stavbe in konstrukcijske elemente na spletu: http://kske.fgg.uni-lj.si