Predmeti na FGG

Optimizacijske metode v gradbeništvu - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja
Linearno programiranje (splošni problem, grafične metode, metoda simpleksov, transportni problemi, metoda stopalnikov, metoda modi, degeneracija, celoštevilčno linearno programiranje). Nelinearno programiranje (metode reševanja problemov brez omejitev, brez uporabe odvodov, z uporabo odvodov; metode reševanja problemov z omejitvami. Lagrangevi multiplikatorji, transformacijske metode, metode kazenskih funkcij). Diskretno dinamično programiranje. Genetski algoritmi. Večkriterialno odločanje.

Namen predmeta:

Cilji:

- Podati teoretične osnove optimizacije

- Spoznati metode reševanja optimizacijskihproblemov

- Na številnih praktičnih primerih pridobiti sposobnost prepoznavanja problemov in njihove matematične formulacije.

 

Pridobljene kompetence

- Sposobnost prepoznavanja problemov v gradbeništvo kot problemov matematičnega programiranja

- Sposobnost matematičnega formuliranja problemov

- Sposobnost uporabe ustreznih metod in orodij za reševanje problemov.
Literatura:

Žura M. 2008. Matematično programiranje – študijsko gradivo

Vadnjal A. 1971. Rešeni problemi linearnega programiranja.

Vadnjal A. 1976. Diskretno dinamično programiranje.