Predmeti na FGG

Nelinearna analiza konstrukcij - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Jože Korelc
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Definicija stabilnosti konstrukcij: tipi nestabilnosti; mehanski modeli stabilnosti; konzervativni - nekonzervativni sistemi; problem začetne nestabilnosti; uklonske oblike in kritične uklonske obtežbe sistemov z več prostostnimi stopnjami.

Analitične rešitve osnovnih stabilitetnih fenomenov konstrukcij: upogibni uklon; izbočenje ploskovnih elementov; bočna zvrnitev; torzijski uklon; elasto-plastičen uklon; nelinearni odziv realnih konstrukcij in občutljivost nelinearnega odziva konstrukcij na imperfektnost.

Nelinearna numerična analiza: numerične metode določevanja ravnotežnih poti konstrukcij; nelinearna metoda končnih elementov na primerih.

Uvod v napredne numerične metode: kontaktni problemi, večnivojsko modeliranje materialov in konstrukcij, sklopljeni problemi, reševanje sklopljenih problemov.

Namen predmeta:

-  Cilj: spoznati fenomene povezane z stabilnostjo in splošnim nelinearnim odzivom konstrukcij ter metode za njihovo numerično obravnavo.


- Kompetence: sposobnost izdelave nelinearne analize odziva konstrukcije na dano obtežbo, kot osnova postopkov projektiranja konstrukcij.

Literatura:

Zdenek p. Bažant, Luigi Cedolin. 2003. Stability of structures. Dover, chapters 1, 2, 4, 5, 6,7 8.
M. A. Crisfield. 1991. Non-linear finite element analysis of solids and structures vol.1. John Wiley & sons, chapters 4, 9.
P. Wriggers. 2008. Nonlinear finite element methods. Berlin, Springer.
E-learning: Collection of exercises with solutions.
Dostopno na: http:// symech .fgg.uni-lj.si/ nak/ Selected lectures in pdf format: http:// symech .fgg.uni-lj.si/ nak/Skripta/ .knjižni viri:
Zdenek p. Bažant, Luigi Cedolin (2003), Stability of structures, Dover, poglavlja 1, 2, 4, 5, 6,7 8
M. A. Crisfield, non-linear finite element analysis of solids and structures vol.1, john wiley & sons, 1991, poglavja 4, 9
P. Wriggers. Nonlinear finite element methods. Springer, Berlin, 2008.
elektronski viri: spletna uèilnica, http://fgg.uni-lj.si/symech/