Select Page

Predmeti na FGG

Prometna ekologija - B II - Gradb.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Peter Lipar
asistent: viš. pred. dr. Rok Marsetič
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Osnove o varstvu okolja (zgodovinski pregled, pojem varstva okolja, varstvo okolja in urejanje prostora, oblike okoljevarstvenega delovanja, vplivi prometa na okolje). sestavine okolja in prostora:zrak in podnebje (emisije prometa), tla (reliefne posebnosti), vode (prometne ureditve in varstvo pred poplavami, prečenje vodotokov), rastlinstvo, živalstvo, varovana območja, obremenitev s hrupom, kulturna dediščina, kakovost krajine, gozdarstvo in gozd, kmetijstvo in kmetijske površine, poselitev, turizem. Presoje vplivov na okolje: pojem in pomen, vpogled v zgodovino, oblike presoje, zakonski okvir in postopek, izvedba presoje (opredelitev cilja, orodja, metode dela …). Urejanje obcestne krajine: umeščanje ceste v krajino, relief, uporaba rastlinja, urejanje spremljevalnih objektov, urejanje voda, ureditve za živali. Omilitveni ukrepi: prometni hrup, živali.

Vaje

Seminarske vaje (računske vaje, umestiti traso ceste v prostor z upoštevanjem vseh predhodno pridobljenih znanj)in laboratorijske vaje (demonstracijske vaje na računalniških modelih,) Terensko delo - Zbiranje in analiza podatkov.
Namen predmeta: Cilji: - Podati osnovne opredelitve, vpogled v zgodovino, oblike dejavnosti in pojavne oblike varstva okolja, oziroma okoljevarstvene zahteve - Podati pregled ukrepov in metod prostorskega načrtovanja kot oblike varstva okolja v prometnem inženirstvu Pridobljene kompetence: - Sposobnost izdelave osnovnih analiz in študij iz področja prostorskega načrtovanja - Sposobnost sodelovanja in izdelovanja celovitih presoj vplivov prometa na okolje - Razumeti in upoštevati okoljevarstvene zahteve v prometnem inženirstvu (preventive in/ali sanacija)
Literatura:

Maher T. 2008. Prometni hrup in zaščita pred njim – skripta, dopolnjena verzija. Ljubljana, UL FGG, Prometnotehniški inštitut, 132 str. 132.

Maher T. 2008. Živalim prijazne ceste, skripta, dopolnjena verzija. Ljubljana, UL FGG, Prometnotehniški inštitut, 103 str.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri