Predmeti na FGG

Vodenje projektov - B II

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Bojan Čas
izvajalec: doc. dr. Aleksander Srdić
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Projekt kot sistem, cilji projekta, komponente in relacije v projektu, odnos z okoljem. Organizacija izvajanja projektov, stalna in nestalna projektna organiziranost. Področja projektnega vodenja.

Specifika in faze projektov v gradbeništvu. Strukturiranje projekta, matrika odgovornosti.

Planiranje in spremljanje projektov. Oblikovanje projektnega tima. Upravljanje s tveganji.

Vaje

Izdelava lastnega projekta od zasnove do generalnega plana. Modeliranje tveganj pri projektih v gradbeništvu in simulacija vplivov.
Namen predmeta:

- Pridobitev znanj o posameznih udeležencih v procesu graditve,

- Pridobitev znanj o fazah projekta (s poudarkom na gradbenem projektu),

- Pridobitev znanj o procesu vodenja projekta.

Literatura:

Česen, A., Kern, T., Bajec, M. 2008. Vodnik po znanju projektnega vodenja, 3. Izdaja. Založba

Moderna organizacija.

Rant, M., Jeraj, M., Ljubič, T. 1998. Vodenje projektov.

Šelih, J. Vodenje gradbenih projektov, delovno gradivo. Ljubljana, UL FGG.