Predmeti na FGG

Nelinearna analiza betonskih konstrukcij - B III 5 KT

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B III - Grajeno okolje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Sebastjan Bratina
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: