Predmeti na FGG

Pristopi k raziskovanju in načrtovanju rabe prostora - B III

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B III - Grajeno okolje
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: