Predmeti na FGG

Modeliranje geotehničnih konstrukcij - B II- Grad (6 KT)

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Boštjan Pulko
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: