Select Page

Predmeti na FGG

Lesene konstrukcije - B - OG - VSŠ (4KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Jože Lopatič
asistent: doc. dr. Drago Saje
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Prednosti in slabosti lesenih konstrukcij. Osnovne fizikalne, mehanske in reološke lastnosti lesa in gradbenih lesnih proizvodov v odvisnosti od pogojev okolja. Pregled razpoložljivih sodobnih osnovnih gradbenih lesnih proizvodov. Razvrščanje lesa v trdnostne razrede. Temeljna izhodišča za dimenzioniranje elementov lesenih konstrukcij. Mejna nosilnost in dimenzioniranje elementov lesenih konstrukcij iz masivnega lesa pri osni, osno- upogibni in strižni obremenitvi. Račun in omejitve pomikov lesenih konstrukcij. Posebnosti računskih dokazov sestavljenih nosilnih elementov lesenih konstrukcij. Posebnosti in možni načini izvedbe zavarovalnih konstrukcij. Nosilni sistemi lesenih ostrešij. Sodobni opažni sistemi. Ukrepi za zaščito lesenih konstrukcij pred zunanjimi vplivi. Zaščita lesenih konstrukcij pred požarom. Odpornost in podajnost veznih sredstev in priključkov. Osnovna pravila izvedbe priključkov, vozlišč in detajlov lesenih konstrukcij.
Namen predmeta: Cilji: - spoznati in razumeti fizikalne, mehanske in reološke lastnosti lesa in lesnih proizvodov ter osnovne nosilne sisteme lesenih konstrukcij. Predmetnospecifične kompetence: - obvladovanje osnovnega dimenzioniranja elementov lesenih konstrukcij iz masivnega lesa, vključno z veznimi sredstvi oziroma priključki, - razumevanje in obvladovanje pogojev in ukrepov za zagotavljanje trajnosti in požarne odpornosti ter možnih izvedb zavarovalnih konstrukcij.
Literatura:

Izbrana poglavja iz:

Thelandersson, S., Larsen, H.J. (urednika). 2003. Timber Engineering, Willey, strani 13-102.

Ambrose, J. 1994. Simplified Design of Wood Structures-fifth edition, strani 167-212, John Wiley & Sons.

Dobrila, P. 1997. Lesene konstrukcije-rešeni primeri z uporabo in razlago EC5, Univerza v Mariboru, Fakulteta za gradbeništvo, 133 strani.

Ustrezni deli standardov za gradbene konstrukcije Evrokod 0, Evrokod 1, Evrokod 5 (SIST EN 1990, SIST EN 1991-1, SIST EN 1991-1-3, SIST EN 1991-1-4, SIST EN 1995-1-1, SIST EN1995-1-2).

Lopatič, J. 2015. Študijsko gradivo za predmet Lesene konstrukcije, UL FGG.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri