Predmeti na FGG

Tehnološki procesi - B - OG VSŠ (5 KT)

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Andrej Kryžanowski
nosilec in izvajalec: prof. dr. Igor Planinc
asistent: asist. dr. Matej Kušar
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: