Select Page

Predmeti na FGG

Tehnološki procesi - B - OG VSŠ (5 KT)

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Operativno gradbeništvo (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: doc. dr. Bojan Čas
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Zgodovinski pregled razvoja tehnologij; pregled sodobnih tehnoloških procesov v gradbeništvu; tehnološki procesi zemeljskih del: pripravljalna dela (čiščenje terena, geološke-geomehanske raziskave, geodetska izmera); gradbena jama (način izvedbe, transporti, nasipi, izkopi, načini zavarovanja gradbene jame …); način izvedbe temeljenja objektov (plitko, globoko temeljenje …); način izvedbe nasipov in izkopov; tehnološki procesi zidarskih del: tipi osnovnih zidanih konstrukcij, dimenzioniranje malt, zidanje (priprava gradbišča, priprava malte, pomožna dela …); izdelava ometov (priprava gradbišča, klasični, strojni); tehnološki procesi armiranobetonskih del: projekt betona (osnove projektiranja betona, odri in opaži, opažni načrt); vgrajevanje betona (zunanji in notranji transporti betona, standardni postopki vgradnje betona, betoniranje pri nizkih in visokih temperaturah, nega betona …); polaganje armature (priprava materiala, vgradnja na gradbišču …); tehnološki procesi osnovnih montažnih del: področja uporabe prefabrikatov v gradbeništvu, suhi-mokri montažni postopki; proizvodni obrati v gradbeništvu: obrati za proizvodnjo in predelavo materialov (kamnolomi, separacije, drobilnice, betonarne, želzokrivnice, mizarski-tesarski obrati), pomožni obrati (strojni), obrati za obrtniška dela (fasaderski, slikopleskarski ...), proizvodni obrati za montažne elemente (konstrukcijski elementi, galanterija ...); asfaltne baze; zagotavljanje in spremljanje kvalitete gradnje v vseh projektnih fazah; tehnologije specialnih betonov; opredelitve tipov specialnih betonov (masivni, abrazijsko odporni, mikroarmirani, visokotrdni, valjani ...), projektiranje specialnih betonov, možnosti in način uporabe specialnih betonov; tehnologije zahtevnih opažnih in podpornih sistemov; opredelitve tipov opažev s podporno konstrukcijo (tradicionalni, kovinski, prenosni, tunelski ...), osnove dimenzioniranja opažne konstrukcije, način gradnje opažnih konstrukcij s primeri iz prakse (pregrade, mostovi ...); uporaba mehanizacije v in opreme pri organizaciji tehnoloških procesov gradbeništvu.

Seminarske vaje:

- izdelava tehnoloških projektov priprave gradnje,

- izdelava tehnoloških projektov gradnje za primer uporabe različnih tipov vgradnih materialov.
Namen predmeta:

Cilji:

- spoznati osnovne koncepte za projektiranje in izvedbo osnovnih in del specialnih tehnoloških procesov pri gradbenih konstrukcijah,

- naučiti se izdelave osnovnih tehnoloških projektov v pripravljalni fazi ter upravljanje osnovnih tehnoloških procesov med gradnjo.

Predmetnospecifične kompetence:

- povezovanja znanja s področja tehnologij gradenj, teorije gradbenih konstrukcij in organizacije ter vodenja gradnje gradbenih objektov,

- izdelovanje preprostih tehnoloških projektov, kot so: projekt betona, opažni načrt in podobno.
Literatura:

Trbojević, B. 1981. Organizacija gradjevinskih radova. Beograd, GK.

Trbojević, B. 1988. Građevinske mašine. Beograd, GK.

Mehta P. K. and P. J. M. 2006. Monteiro, Concrete: microstructures, properties and materials, 3th edition. New York, McGraw.Hill, strani: 3-21, 121-202, 281-316, 317-340, 341-386, 449-558.

Herbert L. Nichols, Jr. and David A. Day. 2005. Moving the earth, 5th edition. McGraw-Hill, strani 4.1-4.35 in 5.1-5.63.

Gojković, M. 1988. Oplate i skele, Naučna knjiga Beograd.

Kryžanowski, A. 2014 Tehnologija - predstavitev s predavanj, Interno gradivo, 750 strani.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri