Select Page

Predmeti na FGG

Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami - B II - OG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Simon Rusjan
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: asist. Jana Breznik
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

idualno na prostorskih analizah posameznih slovenskih občin. V naslednjem koraku vaj je poudarek na analizah poplavno ogroženih območij in vplivom na prebivalstvo ter ocen tveganja in materialnih posledic poplav, ki se zaključi z predlogom Predavanja

Uvod v prostorsko načrtovanje, temelje trajnostnega načrtovanja in pregled pravnih podlag urejanja prostora na vseh ravneh in v kontekstu držav EU. Sektorsko načrtovanje. Javnost in drugi deležniki v procesu prostorskega načrtovanja.

Struktura načrtovanja: raba prostora in upravljanje z vodami. Vodni prostori (vodne krajine) in njihovi procesi (gonilne sile sprememb, vrste procesov). Varovanje pred poplavami na vseh ravneh urejanja prostora. Načrtovanje rabe prostora z upoštevanjem različnih vidikov poplavne ogroženosti. Primeri dobre prakse.

Zelena in modra infrastruktura – načrtovanje vodnih prostorov z upoštevanjem varovanja pred poplavami na državni, regionalni in lokalni ravni; lokalno in detajlno načrtovanje območij z upoštevanjem ukrepov obvladovanja poplavne ogroženosti ter blaženja posledic poplav z ukrepi prostorskega načrtovanja. Metode in tehnike načrtovanja rabe prostora z upoštevanjem poplavne ogroženosti. Analiza praktičnih primerov. Zbiranje in obdelava prostorskih podatkov. Kartiranje poplavne nevarnosti, ranljivosti in ogroženosti.  Analiza vpliva poplav, presoja vplivov na okolje in prostorsko planiranje. Metode in tehnike urbanističnega načrtovanja v zvezi z nadzorom poplav.

Načrtovanje in varstvo pred poplavami z gradbenimi in negradbenimi ukrepi. Obdelava nabora strukturnih ukrepov poplavne varnosti na vodnem in obvodnem območju na območju urbanih površin s seznanitvijo osnov tehnologije izvajanja. Obdelava nabora nestrukturnih ukrepov poplavne varnosti na območju urbanih površin in izvajanje politike javne varnosti zaščite pred poplavami.

Vaje:

Študentje delajo vaje indivrazvoja poselitvenih območij v posamezni občini. 

Seminar:

Predmet seminarske naloge je za izbrana analizirana poplavna območja izdelati oceno poplavnega tveganja, materialnih posledic poplav in določiti poplavne škode in pričakovano letno škodo zaradi poplav.

Namen predmeta:

Cilji

- Pridobljeno poglobljeno teoretično znanje o prostorskem planiranju in poplavah.

- Razumevanje prakse prostorskega planiranja in vpliva prisotnosti poplavne ogroženosti na prostorsko planiranje.

- Uporaba metod prostorskega planiranja pri načrtovanju ukrepov varstva pred poplavami.

- Pridobljeno teoretično znanje pri izvajanju strukturnih in nestrukturnih ukrepov varstva pred poplavami na urbanih območjih.

Kompetence

- Sposobnost presoje možnosti upoštevanja prostorskega planiranja pri varovanju pred poplavami.

- Izdelava osnovnih analiz poplavne ogroženosti za potrebe prostorskega planiranja.

- sposobnost presoje ustreznosti izvajanja ukrepov varstva pred poplavami na urbanih območjih

- izdelava stroškovnih analiz posledic poplav za potrebe načrtovanja protipoplavnih ukrepov.
Literatura:

Colley B.C. 2005. Practical manual of land development, Mc Graw Hill.

De Chiara 1984. Time saver standards for regional development, McGraw-Hill.

Fukuoka S. 1999. Floodplain riska management, Balkema AA, 1998EU commission: European spatial development and floods directives CESDP, POTSDAM FLOODS Directive 1999.

Prominski, M., Stokman, A., Zeller, S., Stimberg, D., Voermanek, H., Bajc, K. 2017. River. Space. Design. Planning Strategies, Methods and Projects for Urban Rivers. Second and Enlarged Edition. Birkhaueser. Basel.

Stiftel B., Watson C. 2005. Dialogues in urban and regional planning. Routledge Espon Atlas selection topics.

Wegener M. Button K., Nijkamp P. 2007. Planning history and methodology, EE Pugusnik, UK selected topics.

The World Bank. 1991. Environmental assessment source book, Washington, Chapters 1-3.

EU flood research reports, AWARE, URBEM. Dostopno na: http://councilforeuropeanstudies.org/

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri