Predmeti na FGG

Prostorsko planiranje in ogroženost pred poplavami - B II - OG

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Andrej Kryžanowski
nosilec in izvajalec: doc. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: asist. dr. Gašper Mrak
asistent: viš. pred. mag. Andrej Vidmar
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: