Predmeti na FGG

Vodne moči B II

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: asist. dr. Mateja Klun
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Proizvodnja električne energije v RS in vloga vodne energije. Osnove načrtovanja energetske rabe vodnih virov (dimenzioniranje akumulacij, ekonomske in finačne osnove vrednotenja, opredelitev specifičnih pokazateljev investicije, zakonska regulativa pri načrtovanju vodnih elektrarn in umeščanju v elektroenergetski sistem).

Oprema vodnih elektrarn (turbine, generatorji, prenos energije). Tipi vodnih elektrarn (akumulacijske, pretočne, črpalne, elektrarne v nizu, male HE). Optimizacijski hidravlični modeli obratovanja HE (akumulacijske elektrarne, pretočne elektrarne v nizu). Optimizacija obratovanja HE in vloga HE v elektroenergetskem sistemu. Okoljski vidiki načrtovanja in obratovanja vodnih elektrarn.

Vaje

Račun energetske proizvodnje za akumulacijsko elektrarno. Ekonomska optimizacija derivacijskih objektov. Preveritev izvedljivosti projekta vodne elektrarne.
Namen predmeta:

Cilji

- Nadgraditi znanje s področja hidrotehničnih objektov v smeri izrabe vodnih moči.

- Podati teoretične osnove za načrtovanje vodnih elektrarn.

 

Kompetence

- Sposobnost izdelave idejne zasnove vodne elektrarne.

- Sposobnost ocene izvedljivosti vodne elektrarne.
Literatura:

Pemič, A., Mikoš, M. 2008. Inženirska hidrotehnika – skripta. Ljubljana, UL FGG, Katedra za splošno hidrotehniko, 400 str.

Giesecke, J., Mosonyi, E. 1998. Wasserkraftanlagen. Berlin, Springer, str.1-100 & str.397-590.

ASME. 1996. Hydropower mechanical engineering, HCI publications, Kansas City, poglavja 2-7 in 10.

Mosonyi, E. 1991. High-head power plants - Vol 2/A, Akademia Kiado, Budapest, 519 str.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.
Skip to content