Predmeti na FGG

Osnove zdravstvene hidrotehnike B - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
asistent: asist. dr. Matej Radinja
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Kaj obsega zdravstvena hidrotehnika. Zgodovinski razvoj zdravstvene hidrotehnike. Izhodišča za vodooskrbo in čiščenje pitnih voda: karakteristike virov pitne vode, poraba in kakovost vode, vodovodni sistemi in objekti, priprava, tehnološke metode in tehnike priprave čiščenja pitnih voda.

Izhodišča za odvod in čiščenje onesnaženih voda iz naselij: vrste in količine onesnaženih voda, zasnove sistemov za odvodnjo v urbanih naseljih in avtocestah in njihovo dimenzioniranje, osnovne tehnološke metode in tehnike čiščenja odpadnih voda, objekti na kanalizacijskih sistemih in komunalnih čistilnih napravah.

Namen predmeta:

Cilji

-     Osvojiti osnovna znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na sistemih za oskrbo z zdravo pitno vodo in čiščenje pitnih voda ter odvodu in čiščenju onesnaženih voda.

 

Pridobljene kompetence

-     Razumeti pomen oskrbe z vodo in odvoda voda,

-     pozna ekološki vidik varstva voda,

pozna osnove tehnologije in tehniko izvedbe objektov za čiščenje pitnih in odpadnih voda.
Literatura:

Panjan, J. 2005. Osnove zdravstveno hidrotehnične infrastrukture. Ljubljana, UL FGG, 289 str.

Izbrana poglavja iz:

Malcolm J. Brandt; K. Michael Johnson; Andrew J. Elphinston; Don D. Ratnayaka (2016) Twort's Water Supply, Seventh Edition. Butterworth-Heinemann, 2016.

Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering : Treatment and Reuse. Boston :McGraw-Hill, 2003. Print.

Degremont, I. 1991. Water Tretment Handbook. Paris, Lavoisier Publishing, 1459 str.

Imhoff, K., Klaus, K. 1999. Taschenbuch der Stadtenwasserung, 29 Auflage. Olden- bourg, 472 str.

Hosang, W., Bischof, W. 1998. Abwassertechnik. Leipzig, B.G. Teubner Stuttgart, 724 str.