Predmeti na FGG

Seminar iz cest B II - GR

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Peter Lipar
asistent: viš. pred. dr. Robert Rijavec
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Seminar
Konceptualna zasnova cest, izbira variantnih rešitev. Napoved prometa: modeliranje in napovedi. Idejni projekt.  Dimenzioniranje križišč. Dimenzioniranje voziščne konstrukcije. Presoja vplivov na okolje. Popis del in projektantski predračun.

Vaje
Izdelava projekta ceste značilne podeželske ceste z uporabo računalniške podpore, študija variant. Vpliv prometa in mere prometne ga upravljanja. Predstavitev projekta.

Namen predmeta:

Cilji:

- Samostojno je sposoben priprave tehnične dokumentacije načrtovanja ceste in izdelava projektne dokumentacije za ceste.

Pridobljene kompetence:

- Študent se usposobi za samostojno izdelavoprojektne dokumentacije za ceste.

- Reševanje trenutnih tehničnih, tehnoloških in organizacijskih izzivov v postopku vzpostavitve cestne infrastrukture.

- Vodenje posebnih postopkov v postopku načrtovanja ceste: umestitev, izgled, izgradnja in vzdrževanje.

Literatura:

Juvanc A. 2004. Geometrijski elementi ceste in vozišča. Ljubljana, FGG PTI. (elektronski vir)

Katanić, J., Andujs, V., Maletin, M. 1983. Projektovanje puteva. Beograd, GK.

Wright, Ashford. 1998. Transportation Engineering. New York, ZDA.

Garber, N. J., Hoel, L. A. 2009. Traffic and highway engineering. Toronto. 

Tehnični predpisi za projektiranje cest: domači in tuji.

Priročniki programske opreme za načrtovanje in modeliranje cest in cestnega prometa.