Predmeti na FGG

Projektiranje železnic B II - GR

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Peter Lipar
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marijan Žura
asistent: asist. dr. Darja Šemrov
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Podrobna seznanitev z elementi železniške infrastrukture (zgornju ustroj, spodnju ustroj, odvodnjavanje, kretnice…), seznanitev z načeli projektiranja železniške infrastrukture ob upoštevanju tehničnih specifikacij o interoperabilnosti železniškega sistema (značilnosti podsistemov, komponente interoperabilnosti, bistvene zahteve …), podrobno poznavanje nacionalne in EU zakonodaje.


Samostojno delo

Izdelava projekta železniške proge ali železniškega prometnega mesta ali vozlišča (reševanje problemov iz vsakodnevne projektantske prakse).

 

Namen predmeta:

- Poglobljeno poznavanje nacionalne in evropske tehnične zakonodaje, evropskih tehničnih specifikacij za interoperabilnost ter standardov.

- Opravljanje zahtevnejših delovnih nalog v projektantskih organizacijah.

Literatura:

B. Zgonc. 1996. Železnice I. projektiranje, gradnja in vzdrževanje prog. Ljubljana, Univerza v Ljubljani FGG, 225 strani.
B. Zgonc. 2003. Železniški promet. Portorož, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za pomorstvo in promet, str. 3-42, 105-130.
Predpisi in standardi s področja železniške infrastrukture (spletna stran Ministrstva za promet RS, Javne agencije za železniški promet RS in Holdinga Slovenske železnice).