Predmeti na FGG

Fizika - B

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Zvonko Jagličić
nosilec in izvajalec: doc. dr. Jure Kokalj
asistent: doc. dr. Andreja Šarlah
asistent: asist. Gašper Razdevšek
ECTS 9 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Merske napake; (*)kinematika; sile, navori, dinamika; gibalna in vrtilna količina; delo, moč, energija; gravitacija: keplerjevi zakoni, newtonov gravitacijski zakon, potencialna energija, gibanje satelitov; nihanje in valovanje; (*)zgradba snovi; deformacije (*); mirujoče tekočine: težni tlak, manometri, vzgon (*); temperatura: temperaturne skale, razteznost, plinska enačba; energijski zakon: notranja energija, toplota, prenos toplote, spremembe agregatnega stanja, vlažnost; elektrostatika (*); električni tok: Ohmov zakon, delo in moč, električni instrumenti (*); magnetizem; indukcija (*); elektromagnetno valovanje; sevanje segretih teles; svetloba; svetlobni izvori: sonce, prehod svetlob skozi ozračje, fotometrija; geometrijska optika: odboj svetlobe, zrcala, lom svetlobe, leče, optični instrumenti; valovna optika: polarizacija, interferenca; fotonska teorija svetlobe; posebna teorija relativnosti.

Vsebine označene z (*) bodo podrobneje obravnavane na seminarjih ali kot računski zgledi na seminarskih vajah.

Namen predmeta:

-    Spoznati osnovne zakonitosti in pomen fizikalnih metod pri opisu naravnih pojavov,

-    fizikalni način razmišljanja pri formulaciji in reševanju tehničnih problemov,

-    obvladovanje praktične in teoretične osnove fizike, potrebne za študij in razumevanje stroke.

Literatura:

Kladnik, R.. 1979. Osnove fizike I. in II. del. Ljubljana, DZS.
Kladnik, R.. 1989. Visokošolska fizika, del I., II. in III. 1989. Ljubljana, DZS.
R.A. Serway. 1996. Physics for Scientists & Engineers with Modern Physics. Saunders College Publ., Philadelphia.
R. Kladnik, H. Šolinc. 1996. Zbirka fizikalnih nalog z rešitvami, I. del. 
R. Kladnik, H. Šolinc. 1991. Zbirka fizikalnih problemov z rešitvami, II. del.
Učno gradivo (zbirka vaj) na spletnih straneh www.kmf.fgg.uni-lj.si/fizika.