Predmeti na FGG

Osnove kemije - B - VOI (4 KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Romana Cerc Korošec
asistent: doc. dr. Franc Perdih
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Zgradba snovi; sestava atomov; elementi in spojine; masni in energijski odnosi pri kemijskih reakcijah; periodni zakon in elektronska zgradba atomov; kemijska vez; idealni in realni plini; voda in raztopine; kristali; kemijska kinetika in ravnotežje; kemija površin; elektroliti in neelektroliti; osnove elektrokemije; pregled kemije elementov glavnih skupin in pregled kemije elementov stranskih skupin; ekologija: zrak, voda, energija.

Namen predmeta:

Cilji

-    Seznaniti z osnovnimi zakonitostmi kemije ter s sistematiko elementov in njihovih spojin,

-    pridobiti občutek za snov in snovne spremembe,

-    podajanje naravoslovnih znanj za boljše razumevanje strokovnih predmetov.

Pridobljene kompetence

-    Zna opazovati in razume procese v vodah in vplive na okolje z znanjem o lastnostih snovi in kemijskih reakcijah,

-  razvit občutek za laboratorijsko eksperimentalno delo ter natančnost meritev.
Literatura:

Lazarini, F., Brenčič, J.V. 2004. Splošna in anorganska kemija. Ljubljana, UL FKKT.

Čeh, B. 2005. Splošna in anorganska kemija, Ljubljana, UL FKKT.

Turel, I. 2002. Kemija. Ljubljana, UL FS.