Select Page

Predmeti na FGG

Matematika II - B

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Geodezija in geoinformatika (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Marjeta Kramar Fijavž
nosilec in izvajalec: prof. dr. Gašper Jaklič
asistent: asist. dr. Martin Jesenko
asistent: strok. sod. mag. Mojca Premuš
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Skalarne funkcije več realnih spremenljivk: metrika prostora Rn ,definicijsko območje, graf, nivojnice, limita in zveznost funkcije več realnih spremenljivk, odvod v dani smeri, parcialni odvodi, gradient, stacionarne točke, vezani ekstremi, globalni ekstremi, višji parcialni odvodi, Taylorjeva formula, Jacobijeva matrika za vektorsko funkcijo vektorskega argumenta, verižno pravilo. Dvojni in trojni integral: Riemannova integralska vsota, integrabilnost, lastnosti, prevedba dvojnega (trojnega) integrala na dvakratni (trikratni) integral, uvedba novih spremenjivk (polarne, cilindrske, sferne koordinate). Integrali s parametrom: integriranje, odvajanje, funkciji gama in beta. Diferencialna geometrija: pot, krivulja, parametrizacija, dolžina krivulje, naravni parameter, osnovni trieder, fleksija, torzija, krivinski polmer, Frenet-Serrejeve formule, gladka elementarna ploskev, parametrizacija, tangentna ravnina, površina. Krivuljni integral: krivuljni integral 1. vrste skalarnega polja po krivulji, orientacija krivulje, krivuljni integral 2. vrste vektorskega polja po orientirani krivulji, Greenova formula. Ploskovni integral: ploskovni integral 1. vrste skalarnega polja po ploskvi,  orientacija ploskve, ploskovni integrala 2. vrste vektorskega polja po orientirani ploskvi. Integralski izreki: diferencialni operatorji: grad, div, rot, Gaussov  in Stokesov izrek, gradientnost (potencialnost, konzervativnost) vektorskega polja. Navadne diferencialne enačbe: rešitev, DE prvega reda (ločljive spremenljivke, homogena, linearna), začetni problem, linearna DE n-tega reda s konstantnimi koeficienti.                                                                                                                                                                                     

Namen predmeta:
Cilji


-  Omogočiti razumevanje matematičnega aparata, ki ga uporabljajo strokovni predmeti,


-  usposobiti za kritične presojo podatkov in dobljenih računskih rezultatov.


 


Pridobljene kompetence


-  Sposobnost abstraktne formulacije konkretnih problemov,


-  zna uporabiti matematiko pri inženirskih problemih,

-  razvijanje matematičnega mišljenja - sklepanje od splošnega k posebnemu in obratno.Literatura:

Foerster, G. O. 1984. Analysis 2, 3 Vieweg Studium.

Lipschutz, M. 1969. Differential Geometry, Schaum’s outline series. McGraw-Hill Book Company.

Mizori-Oblak, P. 1987. Matematika za študente tehnike in naravoslovja II, III. Ljubljana, UL FS.

Thomas B., Weir M. D. 1996. Calculus and Analytic Geometry, 9th ed. Addison-Wesley.

Vidav I. 1975. Višja matematika II, III. Ljubljana, DMFA Slovenije.

Zorich, V. A.. 2004. Mathematical Analysis I, II. Springer Verlag, Universitext. 


Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri