Predmeti na FGG

Gradbene tehnologije v vodarstvu - B - VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Andrej Kryžanowski
asistent: asist. dr. Mateja Klun
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Splošni principi projektiranja glede na tip vodne zgradbe (obrežna zgradba, jezovna zgradba …); terenske in laboratorijske raziskave: (1) geološke in tektonske raziskave vplivnega območja gradnje (geološke, geotehnične, geofizične metode raziskav); (2) geomehanske raziskave za potrebe temeljenja in raziskav nahajališč materiala (geomehanske, seizmotektonske raziskave); (3) temeljenje in hidravlična stabilnost objektov - protifiltracijski ukrepi. Organizacija gradbišč za gradnjo v vplivnem območju vode: (1) izvedba gradbene jame na suhem in v vodi; (2) zaščitni ukrepi varovanja gradbene jame (zavarovanje brežin, protifiltracijski ukrepi …); (3) gradbena mehanizacija in oprema pri izvajanju in zaščiti gradbenih jam v vodi. Tehnologija gradnje vodnih zgradb: (1) gradnja obrežnih in jezovnih zgradb iz konvencionalnih materialov (beton, zemeljski material, skalomet ...); (2) gradnja obrežnih in

jezovnih zgradb iz nekonvencionalnih materialov (valjani beton, stabilizirana zemljina …); (3) uporaba konvencionalnih in specialnih oblog pri erozijski zaščiti objektov; (4) izbira in priprava materiala za gradnjo: (analiza lokacij, zunanji-notranji transporti, priprava materiala za gradnjo, organizacija gradnje po tipu in materialu …); (5) gradbena mehanizacija; (6) zagotavljanje in kontrola kvalitete gradnje.

Seminarske vaje

Izdelava tehnoloških projektov priprave gradnje za različne tipe vodnih zgradb; izdelava tehnoloških projektov gradnje za primer uporabe različnih tipov vgradnih materialov.

Namen predmeta:

Cilji

-    Podati osnovne koncepte za projektiranje in izvedbo osnovnih tehnoloških procesov pri načrtovanju in gradnji vodnih zgradb.

Pridobljene kompetence

-    Sposobnost izdelave osnovnih tehnoloških projektov v pripravljalni fazi ter upravljanje osnovnih tehnoloških procesov med gradnjo vodnih zgradb,

-    sposobnost prepoznavanja, spremljave in načrtovanje procesa umeščanja vodnih zgradb v okolje in prostor,

-  sposobnost prepoznavanja materialov in tehnoloških postopkov priprave materialov pri gradnji vodnih zgradb.
Literatura:

Strobl, T. Zunic, F. 2006. Wasserbau: Aktuelle Grundlagen – Neue Entwicklungen, Springer, 604 str.

Blindt, H. 1987. Wasserbauten aus Beton. Berlin, Ernst & Sohn, 493 str.

Nonveiller, E. 1983. Nasute brane. Zagreb, Školska knjiga, 359 str.

Tehničar – građevinski priručnik – 6. 1989. Beograd, Građevinska knjiga.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content