Predmeti na FGG

Hidrološko modeliranje - B II

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: prof. dr. Mojca Šraj
asistent: doc. dr. Nejc Bezak
ECTS 6 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja:
Modeli, klasifikacija, uporaba osnov teorije sistemov. Osnove uporabe stohastike v hidrologiji. Hidrogram enote in sintetični hidrogram enote. Metode za oceno točnosti rezultatov modeliranja. Regionalizacija hidroloških pojavov. Poplave in hidrološke prognoze. Modeliranje podzemnih voda. Vplivi posameznih objektov na spremembo režima voda.
Vaje:
Laboratorijske vaje v računalniški učilnici z uporabo hidroloških modelov (HEC-HMS, HBV ipd.) in modelov podtalnice (MODFLOW, PESTAN – avtomatska kalibracija) v kombinaciji z osnovnimi GIS orodji (SAGA) za določitev vhodnih podatkov v modele.

Namen predmeta:  Cilji

- Nadgraditi osnovno znanje hidrologije pri uporabi hidroloških modelov.

- Podati osnove izdelave hidroloških modelov.

- Podati teoretične osnove za analizo rezultatov hidroloških modelov.

Kompetence

- Sposobnost kritične uporabe različnih hidroloških modelov pri urejanju vodnega režima.
Literatura:

BRILLY, Mitja, ŠRAJ, Mojca. 2006. Modeliranje površinskega odtoka in navodila za program HEC-HMS. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, VII, 172 str.

ŠRAJ, Mojca. 2010. Model podzemnega toka = Ground water flow model. Ljubljana, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, 22 str.< /FONT >

ŠRAJ, Mojca, NARTNIK, Miha, BRILLY, Mitja. 2009. Priročnik za uporabo programa MODFLOW in 3D Groundwater Explorerja. Ljubljana Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo, VI, 247 str. 

Maidment, D. R. 1992. Handbook of Hydrology, izbrana poglavja. McGraw-Hill, 1424 str.

Kresic, N. 1997. Quantitative Solutions in Hydrogeology and groundwater modeling,  izbrana poglavja. New York, Lewis Publishers, 461 str. 

Strani ARSO z bazami hidroloških in meteoroloških podatkov.

Dostopno na: http://www.arso.gov.si/  .

Hidrološko izrazje v slovenskem, angleškem, francoskem in nemškem jeziku.

Dostopno na: ftp://ksh.fgg.uni-lj.si/acta/a32_1.pdf .

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.