Select Page

Predmeti na FGG

Kanalizacija in čiščenje odpadnih voda - B II - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
asistent: asist. dr. Matej Radinja
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Uvod in zgodovinski razvoj stroke. Poraba vode, odtok in sestava odpadne vode ter odtok padavinske vode.  Splošna obravnava in načrtovanje kanalskih sistemov. Možnosti ponovne uporabe odpadnih voda in njihovo ponikanje.
Vrste sistemov za odvodnjavanje onesnaženih voda. Zasnova kanalizacijskih sistemov. Padavine, padavine v Sloveniji. Analiza nalivov. Hidravlično dimenzioniranje kanalskih sistemov. Koincidenca pojavov visokih voda v recipientih in kanalskem omrežju. Zadrževanje in razbremenjevanje kanalskih voda. Metode za presojo kakovostnih vplivov razbremenjenih kanalskih voda na recipiente. Vpliv zalednih voda na poplavno varnost urbaniziranih površin. Presoja primerne (potrebne) poplavne varnosti urbaniziranih površin pred lastnimi in zalednimi padavinskimi vodami. Objekti na kanalizacijskih sistemih. Upravljanje in vzdrževanje kanalizacijskega sistema in naprav. Procesi čiščenja vode.
Predčiščenje odpadnih voda. Precejanje skozi mikro sita in filtriranje.  Mehanska stopnja čiščenja odpadnih vod. Kemijsko čiščenje in obarjanje. Postopki biološkega čiščenja odpadnih voda: s poživljenim blatom, s precejalniki, eliminacija hranil. Adsorbcija. Dezinfekcija očiščenih odpadnih vod.
Napredno čiščenje odpadnih voda. Modeliranje procesov čiščenja voda. Osnove obdelave blata. Aerobna, anaerobna in kemična stabilizacija blata iz čistilnih naprav. Ekološka, ekonomska in higienska problematika dispozicije blata iz čistilnih naprav. Ponovna uporaba očiščene odpadne vode. Decentralizirani sistemi in male čistilne naprave.
Laboratorijske vaje in terenske vaje s praktičnim reševanjem problemov obravnavanih na predavanjih. Izdelava seminarske naloge z uporabo osvojenih računalniških orodij.
Namen predmeta: Cilji
Namen predmeta je osvojiti osnovna teoretična in praktična znanja, ki so potrebna za zasnovo, projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših sistemih za odvod onesnaženih voda in pri čiščenju odpadnih voda – čistilnih napravah.
Kompetence
Osvojena osnovna teoretična in praktična znanja za zasnovo, projektiranje, gradnjo, obratovanje in regulacijo sistemov ter vzdrževanje objektov in naprav na najzahtevnejših sistemih za odvod in čiščenje onesnaženih voda.
Literatura: Larsen, T. A., Kai M. Udert and Judit Lienert, Editors. Source Separation and Decentralization for Wastewater Management, 2013, IWA Publising.
Panjan, J. 2010. Odvodnjavanje onesnaženih voda, Skripta, 103 strani.
Metcalf & Eddy, Inc. Wastewater Engineering : Treatment and Reuse. Boston :McGraw-Hill, 2003.
Panjan, J. 2001. Čiščenje odpadnih voda (skripta), 169 strani.
Krzyk, M. 2022. Komunalne naprave. 2. del : študijsko gradivo za študente univerzitetnega študija "Vodarstvo in okoljsko inženirstvo". Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo.
Droste, L. R. 1997. Theory and Practice of Water and Waste-water Treatment, John Wiley Sonns, Inc. New York, 800 strani.
Kompare B. 1991. Modeliranje deževnega odtoka iz urbaniziranih povodij. Ljubljana,  FAGG Inštitut za zdravstveno hidrotehniki, 509 strani.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri