Select Page

Predmeti na FGG

Morje in obalni pas - B II - VOI

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Dušan Žagar
asistent: doc. dr. Gorazd Novak
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Zakonodaja na področju morja, Morska direktiva.

Osnovni pojmi oceanografije, razlike med odprtim morjem in priobalnimi območji.

Masna in toplotna bilanca ter bilanca slanosti.

Enačbe gibanja in vrste vsiljevanj v morskem okolju, barotropni in baroklini tokovi, Coriolisova sila, Ekmanov transport in Ekmanova črpalka.

Vetrni valovi, plimovanje in druge vrste valov na morju.

Uporaba poenostavljenih numeričnih modelov pri simulacijah dinamike morja.

Robni pogoji in izvorno ponorni členi v kontinuitetni, dinamični in advekcijsko- disperzijski enačbi.

Sile in napetosti ter masni in toplotni tokovi na meji med morjem in drugimi okoljskimi segmenti.

Priobalni procesi, ki jih povzročajo valovi, plimovanje in rečni vtoki.

Dimenzioniranje osnovnih inženirskih ukrepov in konstrukcij za zaščito priobalnega pasu na morju in kopnem.

 

Vaje

Uporaba pridobljenega znanja pri računskih nalogah, ki obsegajo uporabo obstoječih numeričnih modelov ali izdelavo enostavnih modelov za račun gibanja, sil in napetosti v priobalnem morju. Kritično tolmačenje rezultatov. Dimenzioniranje skalometov in valobranov po različnih uveljavljenih metodah v obalnem inženirstvu.

 

Terensko delo

Praktično spoznavanje s procesi v obalnem pasu; meritve in opazovanje vetrnih valov in valov zaradi plovbe, fizikalnih parametrov kvalitete morja ter vplivov morja na grajeno in naravno obalo. Izdelava poročila.
Namen predmeta:

Cilji:

Razumevanje pomena dobrega stanja morja in parametrov, ki na vplivajo na kvalitetno stanje morja.

Razširitev znanja in fizikalne predstave o gibanju vode:

- s specifičnimi pojmi iz oceanografije in dinamike priobalnih procesov,

- z medsebojnimi vplivi transportnih in gibalnih procesov v morju,

- s silami in napetostmi, ki jih povzroča morje na trdne stene ter prenosom mase, gibalne količine in toplote prek odprtih robov.

Razumevanje pomena in znanje dimenzioniranja osnovnih konstrukcij za zaščito obale.

Kompetence:

- Sposobnost pravilne določitve najpomembnejših procesov in ustreznih enačb za določanje gibanja morja.

- Sposobnost posploševanja in razumevanja sorodnih pojavov pri toku s prosto gladino v različnih tipih vodnih teles (reke, jezera, priobalno in odprto morje).

- Sposobnost izdelave in uporabe preprostih modelov obalnega morja ter kritične presoje in nadaljnje uporabe modelnih rezultatov.

- Sposobnost dimenzioniranja skalometov in valobranov po različnih uveljavljenih metodah v obalnem inženirstvu.
Literatura:

Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008 in 57/2012) in Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Ur.l. RS, št. 92/2012 in 20/2013).

Morska direktiva: DIRECTIVE 2008/56/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (2008); Uradni list C 242 E , 16/10/2007 str. 0011 – 00.

Knaus, J. A. 1997. Introduction to Physical Oceanography (2nd ed). Prentice Hall. 309 str.

Martinez, PA., Harbaugh JW. 1993. Simulating Nearshore Environments. Pergamon Press Inc. 280 str.

Hearn, C.J. 2008. The dynamics of coastal models. Cambridge University Press, 488 str.

K. de Agremond, van Rode, FC, 2004. Breakwaters and closure dams. Taylor and Francis, 2004, 379 str.

Sorensen, R.M. 2006. Basic Coastal Engineering (Third Edition). Springer, 2006, 324 str.

Spletne strani projekta Copernicus – MyOcean: katalog modelov, modelnih napovedi, podatkov, člankov in orodij, ki se uporabljajo za napovedovanje stanja morja ter vrednotenje kvalitete merjenih in modelnih podatkov. Dostopno na https://www.copernicus.eu/en/myocean (20. 1. 2021)

NIB-MBP. Podatki, članki in aktualne napovedi oceanografskih, meteoroloških in okoljskih parametrov v Tržaškem zalivu. Dostopno na: https://www.nib.si/mbp/sl/oceanografski-podatki (20. 1. 2021)
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri