Select Page

Predmeti na FGG

Terestrična detajlna izmera (7 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Simona Savšek
asistent: doc. dr. Klemen Kregar
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Določanje položaja v ravnini (zunanji, notranji urez, ločni presek, poligon). Merjenje dolžin, elektronski razdaljemeri (delovanje, pogreški), popravki dolžin (meteorološki, geometrični, projekcijski). Merjenje višinskih razlik, trigonometrično višinomerstvo, vpliv ukrivljenosti Zemlje in refrakcije. Natančnost in omejitve trigonometričnega višinomerstva. Geometrični nivelman, nivelirji, metode merjenja, pogreški pri niveliranju. Postopki in kriteriji vzpostavitve izmeritvene mreže, vklop v novi koordinatni sistem, merska oprema, natančnost izmeritvene mreže. Metode detajlne izmere. Numerična detajlna izmera (ortogonalna, polarna), merska oprema, natančnost detajlne izmere. Načini zagotovitve stojišča za detajlno izmero (centriranje, orientacija, notranji urez, prosto stojišče). Načini snemanja detajla, pravila snemanja, posebnosti pri snemanju GJI, katastrski izmeri. Postopek detajlne izmere (plan, izvedba meritev, skica izmere). Pravilnik o geodetskem načrtu. Topografski ključ. Geodetski načrt (vsebina in namen izdelave), grafični prikaz, certifikat geodetskega načrta. Postopek izdelave geodetskega načrta (izračun koordinat detajlnih točk, kartiranje, izris).                                                                                                                                 

Namen predmeta:



Cilji:


Študenti spoznajo pomen, uporabnost in vsebino izdelave geodetskega načrta za različne namene.

Spoznajo sodobne merske tehnike ter načine zajema prostorskih koordinat detajlnih točk v praksi.

Spoznajo postopek izdelave geodetskega načrta kot temeljnega grafičnega prikaza v postopkih izdelave projektne dokumentacije za namen pridobitve gradbenega dovoljenja in tehnične dokumentacije za namen vpisa v uradne evidence.


Kompetence:


Pozna in razume pomen in vsebino izdelave geodetskega načrta za različne namene in uporabo.

Je seznanjen s sodobnimi merskimi tehnikami v praksi ter načini zajema prostorskih koordinat detajlnih točk.

Razume pomen izdelave geodetskega načrta kot temeljnega grafičnega prikaza v fazi izdelave projektne in tehnične dokumentacije.

Pozna pravilnik o izdelavi geodetskega načrta ter topografski ključ.



Literatura:

 


Witte, B., Schmidt, H. 2006. Vermessungskunde und Grundlagen der Statistik für das Bauwesen. Wichman Verlag (izbrana poglavja).


Kogoj D., Stopar, B. 2009. Geodetska izmera. Gradivo za strokovni izpit iz geodetske stroke, Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije. Dostopno na: http://www.izs.si/fileadmin/dokumenti/strokovni_izpiti/msgeo/Geodetska_izmera_2009.pdf.


Berdajs, A., Ulbl, M. 2010. Inženirska geodezija. Ljubljana, Zavod IRC.


Savšek, S. 2014. Terestrična detajlna izmera. Prosojnice predavanj.

Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri