Select Page

Predmeti na FGG

Zakonodaja upravljanja nepremičnin (4 KT) - B - TUN - VSŠ

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B - Tehnično upravljanje nepremičnin (VS)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Marjan Čeh
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Gregor Dugar
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:Javna uprava (Temeljno o državni ureditvi v RS. Pravna norma, pravni akt, pravni viri v RS. Pravno razmerje. Sistemizacija prava. Upravno pravo (pojem uprave in upravljanja, naloge uprave, strukture uprave, organizacija in delovno področje državne uprave v RS, uprava v Sloveniji, vlada in uprava).


Stvarno pravo (Pregled sistema stvarnega prava. Pravni viri, Temeljna načela, Temeljni pojmi. Posest, Lastninska pravica. Pridobitev in varstvo lastninske pravice. Sosedsko pravo. Etažna lastnina. Stvarne pravice na tuji stvari (Stavbna pravica, Služnosti, Zastavna pravica, Zemljiški dolg, Stvarno breme). Zemljiška knjiga).

Geodetska zakonodaja (Organizacija geodetske službe in geodetska podjetja, Osnove ZUP z vidika GU (geodetska praksa: postopek na prvi stopnji, postopek na drugi stopnji in posebni postopki GS). Zakonodaja o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb. Zemljiška knjiga z vidika geodeta. Sodni postopki za meje. Nepremičninsko poslovanje in evidence. Predpisi iz drugih področij (urejanje prostora, varovanje okolja, graditev objektov, geodetski načrt, kmetijska zemljišča, gozdovih, vodah). Temeljna geodetska izmera).                                                                 


Namen predmeta:Cilji:


Študenta na vsebinsko celovit način seznaniti z osnovami upravnopravne znanosti.

Spoznati ga z osnovami stvarnega prava, s poudarkom na pravni ureditvi nepremičnin.

Predstaviti mu zakonodajo geodetske dejavnosti ter urejanja okolja.


Kompetence:


Študent pozna upravno-pravne postopke.

Pozna osnove stvarnega prava.

Pozna osnove delovanja zemljiške knjige.

Pozna  zakonodajo  na  področju  urejanja prostora ter na področju geodetske stroke.


         
Literatura:Tratnik, M. 2010. Stvarnopravni zakonik (SPZ) z uvodnimi pojasnili. Ljubljana, Uradni list RS.


Jerovšek, T., in Kovač, P. 2010. Upravni postopek in upravni spor. Ljubljana, Fakulteta za upravo.


Juhart, M., Vrenčur, R., Tratnik, M. 2007. Stvarno pravo. Ljubljana, GV Založba.


Ferlan, M. 2005. Geodetske evidence. Ljubljana, UL FGG (izbrana poglavja).

Tratnik, M., Vrenčur, R. 2005. Nepremičninsko pravo: Zemljiškoknjižno pravo. Del 1. Ljubljana, Inštitut za nepremičninsko pravo.             


 

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri