Predmeti na FGG

Okoljske tehnologije - B II - VOI

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo
Izvajalci: izvajalec: izr. prof. dr. Nataša Atanasova
izvajalec: doc. dr. Mario Krzyk
asistent: doc. dr. Sabina Kolbl Repinc
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta: Predavanja:
V okviru tega predmeta so prikazane najnovejše okoljske tehnologije in integralne rešitve okoljskih problemov.
1. Ekosistemske storitve.
2. Naravni viri, koncepti ravnanja z naravnimi viri in analiza masnih tokov.
3. Napredne tehnologije priprave pitnih voda.
4. Napredne tehnologije obdelave odpadnih voda in blata iz ČN.
5. Napredno čiščenje izcednih in visoko obremenjenih voda.
6. Membranski postopki.
7. Napredni oksidacijski postopki.
8. Kavitacija.
9. Ekoremediacije.
10. Ponovna uporaba vode.
11. Paradigma ničnih odpadkov.
12. Celostno reševanje okoljskih problemov
Seminar:
 Študenti dobijo opis okoljskega problema za katerega je potrebno načrtovati koncept rešitve in dimenzionirati tehnologije.
Namen predmeta:

Cilj
- Cilj predmeta je študentom dati dodatna znanja in spretnosti pri reševanju najbolj kompleksnih okoljskih problemov.

Kompetence
- Študent se nauči kompleksen okoljski problem pravilno analizirati in razgraditi na posamezne obvladljive komponente, nato te podprobleme ustrezno reši in sestavi celovito rešitev. Rešitev variantira in poskuša optimizirati v širšem kontekstu.

Literatura: Larsen, T. A., Kai M. Udert and Judit Lienert, Editors. Source Separation and Decentralization for Wastewater Management, 2013, IWA Publising.
World resources institute, 2011. World resources Report 2010-2011. ISBN 978-1-56973-774-3
Ramaswami, A., Milford, J.B., Small, M.J., 2005. Integrated environmental modelling : pollutant transport, fate and risk in the environment.
Costanza, R., Joergensen, S.E., 2002. Understanding and solving environmental problems in the 21st century - Toward a new, integrated hard problem science. Elsevier. ISBN: 0-08-044111-4
World resources institute, 2011. World resources Report 2010-2011