Predmeti na FGG

Angleščina za gradbeništvo in geodezijo - skupni izbirni predmet

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Monika Kavalir
nosilec in izvajalec: dr. John Stubbs
nosilec in izvajalec: asist. dr. Vesna Lazović
asistent: asist. dr. Vesna Lazović
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:
Namen predmeta:
Literatura: