Predmeti na FGG

Angleščina za gradbeništvo in geodezijo - skupni izbirni predmet

Letnik izvajanja: brez letnika
Študijski program: B - Gradbeništvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: doc. dr. Monika Kavalir
asistent: asist. dr. Vesna Lazović
ECTS 4 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Angleška terminologija s področij: urejanja prostora, organizacije gradbenih del in gradbenega poslovanja, gradbenih materialov, temeljenja in geotehničnih gradenj, masivnih, jeklenih, lesenih konstrukcij, hidrotehnike, geodezije, varstva okolja, poslovne korespondence.

Namen predmeta:

Cilji

- Spoznati temeljno strokovno terminologijo v angleškem jeziku s področja gradbeništva, da lahko kasneje pri študiju uporablja angleško literaturo in spletne vire.

- Ponovitev in nadgradnja angleške slovnice, pridobljene v srednješolskem izobraževalnem programu, s posebnim poudarkom na jezikovnem slogu v strokovni literaturi in poslovni korespondenci.

 

Uporaba

- Omogočen je nadaljnji študij po tujih virih, med katerimi prevladujejo viri v angleščini.

- Sposobnost poslovne korespondence in pisanje krajših samostojnih strokovnih besedil.
Literatura:

M. Brkan, English for Students of Civil Engineerings, FG UM, 2009, 62 str.M. Horvatović, English for Civil Engineers, Naučna knjiga Beograd, 1991, 300 str.

Strokovni in splošni slovarji, n.pr.: D. Blockley, The new Penguin dictionary of civil engineering, Penguin book, 2005, 533 str.