Select Page

Predmeti na FGG

Matematika 3 - II. st. Grad.

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Gašper Jaklič
asistent: asist. dr. Martin Jesenko
ECTS 5 kreditnih točk
Vsebina predmeta: Linearni in evklidski prostori: linearna neodvisnost, baza, linearna preslikava, ničelni prostor in zaloga vrednosti, matrična predstavitev, prehodna matrika, rang, lastne vrednosti in lastni vektorji, skalarni produkt, norma, ortogonalnost, Gram-Schmidtova ortogonalizacija, pravokotna projekcija (vektor najboljše aproksimacije), Fourierovi koeficienti, metoda najmanjših kvadratov, predoločeni sistemi, normalna enačba, regresijska premica. Numerična linearna algebra: numerično računanje in napake, linearni sistemi, matrični razcepi: LU, QR, SVD. Navadne diferencialne enačbe: linearna DE n-tega reda, LDE s konstantnimi koeficienti, linearni sistemi DE 1. reda, matrična rešitev začetnega problema, robni problem. Parcialne diferencialne enačbe: enačbe matematične fizike, nihanje strune, d’Alembertova rešitev, toplotna enačba, Fourierove vrste, začetni in robni problem. Osnove teorije grafov: matrična predstavitev, izomorfnost, pot, cikel, sprehod, vpeto drevo, Hamiltonov in Eulerjev graf.
Namen predmeta:

Cilji:

- Nadgraditi pridobljeno matematično znanje

- Omogočiti razumevanje matematičnega aparata, ki ga uporabljajo strokovni predmeti

- Usposobiti za pravilno postavitev in numerično reševanje konkretnih problemov.

 

Pridobljene kompetence:

­- Sposobnost kritične presoje podatkov in dobljenih računskih rezultatov

- Sposobnost uporabe matematičnega znanja v inženirski praksi.
Literatura:

Demmel,  J.W. 2000. Uporabna numerična linearna algebra. Ljubljana, DMFA – založništvo.

Gerald, C. F., Wheatley, P. O. 1993. Applied Numerical Analysis, Addison-Wesley Publishing Company.

Lampret,  V. 2013. Matematika 1 - prvi del: preslikave, števila, vektorski prostori. Ljubljana, UL  FGG.

Meyer, C. D. 2001. Matrix Analysis and Applied Linear Algebra, SIAM.

Dostopno na: http://matrixanalysis.com/ .

Pinchover, Y., Rubinstein,  J. 2005. An Introduction to Partial Differential Equations, Cambridge University Press
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri