Select Page

Predmeti na FGG

Geotehnika nizkih gradenj - B II - NG, GR (8 KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: prof. dr. Janko Logar
asistent: asist. dr. Jasna Smolar
asistent: strok. sod. mag. Sebastjan Kuder
ECTS 8 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Metode izboljšanja tal (preobremenitev, radialna konsolidacija, dinamična komprimacija, gruščnati koli, injektiranje, jet grouting, metode površinskega in globinskega mešanja z anorganskimi in organskimi vezivi); strujanje podzemne vode skozi zasičena izotropna in anizotropna tla, vzgon, kritični hidravlični gradient, hidravlične porušitve (hidravlični lom tal, notranja erozija, piping); zemeljske pregrade: strujanje vode skozi pregrado, ukrepi za zmanjšanje neugodnih posledic, načrtovanje filtrov, stabilnost zemeljskih pregrad v statičnih pogojih in v slučaju potresne obtežbe; likvifakcija tal; raba geosintetikov za tesnjenje, filtriranje, ločevanje in armiranje; analiza in upravljanje z geotehnično pogojenimi tveganji.

Vaje

Račun učinka izboljšave tal z vertikalnimi drenažami, gruščnatimi koli, preobtežbo (peš in z uporabo računalniških orodij); analiza strujanja vode skozi in pod zemeljsko pregrado; stabilnostna analiza prečnega prereza zemeljske pregrade v statičnih pogojih in pogojih delovanja seizmičnih vplivov; analiza likvifakcije tal na osnovi rezultatov terenskih in laboratorijskih preiskav tal; dimenzioniranje mineralnih filtrov v pregradi; dimenzioniranje in izbira geosintetikov za namen ločevanja, filtracije, tesnjenja; analiza in načrt armirane brežine; izdelava kataloga tveganj in analize tveganja za izbran geotehnični projekt
Namen predmeta:

- Spoznati metode izboljšanja tal, njihove dobre strani in omejitve v posameznih pogojih tal in predvidene vrste gradnje

- Spoznati zakonitosti strujanja podzemne vode in precejanje skozi zemeljske pregrade ter potencialne probleme, ki iz tega izhajajo ter možne rešitve

- Seznaniti študenta z vplivi potresa na tla in geotehnične objekte (vpliv na stabilnost in likvifakcijo)

- Predstaviti možnost uporabe geosintetičnih materialov v geotehničnem inženirstvu

- Predstaviti geotehnično pogojena tveganja in preproste možnosti analize in upravljanja s tveganji
Literatura: SIST EN1997-1:2005 Evrokod 7-1: Geotehnično projektiranje - 1. del Splošna pravila. SIST EN1997-2:2007 Evrokod 7-2: Geotehnično projektiranje - 2. del Preiskovanje in preskušanje tal. Vaniček I, Vaniček M. 2008. Earth Structures in Transport, Water and Environmental Engineering, Springer, 637 str. Moseley, M.P., Kirsch, K. 2006. Ground improvement, Taylor & Francis, London, 432 p. Recommendations for Design and Analysis of Earth Structures using Geosynthetic Reinforcement EBGEO, Ernst & Sohn, DGGT, 2011. Nonveiller, E. 1983. Nasute brane, projektiranje i građenje, Školska knjiga Zagreb. Clayton, C.R.I. 2001. Managing geotechnical risk, Thomas Thelford. Elektronski viri: Učno gradivo v spletni učilnici UL FGG.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri