Select Page

Predmeti na FGG

Zasnova gradbenih konstrukcij - BII - Gradb. (3 KT)

Letnik izvajanja: 1. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Matija Gams
nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Primož Može
nosilec in izvajalec: doc. dr. Jože Lopatič
ECTS 3 kreditne točke
Vsebina predmeta:

Predavanja

Predavanja izhajajo iz teze, da je ključna naloga konstrukterja pokriti prostor oziroma premostiti razpon. Uspešnost rešitve te naloge (povečanje možnega razpona ob sočasni optimizaciji tehnološke rešitve in stroškov) temelji na razumevanju prenosa notranjih sil v konstrukcijah in poznavanju prednosti različnih materialov in tehnoloških rešitev.

Zgornja teza bo najprej ilustrirana z (zgodovinskim) razvojem konstrukcijskih sistemov stavb in mostov, kjer bodo na konkretnih primerih prikazani ključne faze v napredku konstrukterstva in ilustrirane značilne uporabe različnih materialov in tehnologij. Sistematično bodo pokazane možnosti izbire konstrukcijskih sistemov stavb in mostov. Podana bodo okvirna navodila, v katerih primerih je možno in smiselno uporabljati posamezne sisteme. Pri tem bodo upoštevane specifike posameznih materialov (betona, prednapetega betona, jekla, sovprežnih rešitev jeklo/beton, lesa in zidanih izvedb. Ponovitev in razširitev znanj o določanju vplivov na konstrukcije. Podane bodo metode določitve začetnih dimenzij. Optimizacija prenosa obremenitev v temeljna tla. Sistemi in področja uporabnosti različnih rešitev plitkega in globokega temeljenja. Delovanje konstrukcije kot celote pri rednih in izrednih (eksplozija,požar, potres) vplivih. Pomen duktilnosti in robustnosti. Zasnova stavb na potresnih območjih. Principi in postopki načrtovanja nosilnosti, zagotavljanja duktilnosti in konstruiranja potresno odpornih stavb. V vseh predavanjih bo narejena povezava na relevantne zahteve za zasnovo konstrukcij v sistemu standardov Evrokod.

 

Seminar

Izbira začetnih dimenzij. Poda(jo) se skica(e) objekta(ov) z že določenim konstrukcijskim sistemom in razponi na določeni lokaciji. Uporabljeni so različni materiali. Potrebno je oceniti velikost vplivov in argumentirano predlagati začetne dimenzije elementov konstrukcije (vključno s temelji). Idejna zasnova objekta, ne da bi bila definirana konstrukcijska rešitev in predpisan material. Študent/ka si zamisli več možnih konstrukcijskih sistemov iz primernega materiala in izbere začetne dimenzije. Z analizo prednosti in pomanjkljivosti, ki je podprta z rezultati preprostega računskega modela (lahko tudi eksperimenta), argumentira svojo izbiro in napiše poročilo.
Namen predmeta:

Ključna naloga konstrukterja je čim bolj optimalno pokriti prostor oziroma premostiti razpon. Pri tem mora upoštevati različne vidike uporabe konstrukcije. Po izkušnjah vemo, da tega študent/ka, ki je do sedaj obravnaval/a le posamezne elemente iz vnaprej izbranih materialov in znanih dimenzij, ne zna. Cilj predmeta je torej naučiti študenta/ko, da razume prenos vplivov preko celotne konstrukcije v temeljna tla ter sam/a izbere problemu ustrezen konstrukcijski sistem iz primernega materiala.

 

Pridobljene kompetence:

- Sposobnost izbire in ocena ustreznosti primernega konstrukcijskega sistema (vključno s temelji) ter materiala ob podanih funkcionalnih zahtevah in lokaciji objekta.

- Identifikacija kritičnih vplivov in kombinacij

vplivov.

- Upoštevaje posebnih zahtev pri zasnovi potresno odpornih objektov.

- Sposobnost izbire začetnih dimenzij.
Literatura:

Evropski standardi za projektiranje konstrukcij SIST-EN 1990–1998.

Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po Evrokod standardih (ur. D. Beg in A. Pogačnik). 2009. IZS.

Splošne tehnične specifikacije za cestne premostitvene objekte (mostove). 2005. RS, Ministrstvo za promet in zveze.

Slak T., Kilar V. 2005. Potresno odporna gradnja in zasnova konstrukcij varhitekturi. Ljubljana, UL FA.

Earthquake Engineering Slide Information System), IKPIR FGG, CD.

Dostopno na: www.ikpir.fgg.unilj.si/easypbl

M. Fischinger et.al.: Zasnova gradbenih konstrukcij - skripta.
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri