Select Page

Predmeti na FGG

Interdisciplinarni seminar računalniško podprtega projektiranja konstrukcij - B II - Grad (10 KT)

Letnik izvajanja: 2. letnik
Študijski program: B II - Gradbeništvo
Izvajalci: asistent: izr. prof. dr. Matija Gams
asistent: prof. dr. Tatjana Isaković
ECTS 10 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Gradbenik izdela seminarsko nalogo v sodelovanju z arhitektom.

Predavanja

Predavanja potekajo v dveh delih – pred začetkom izdelave projektnih nalog ter sproti med izdelavo nalog glede na specifične potrebe in želje študentov ter posebnosti vsakoletnega izbora obravnavanih objektov.

Splošna uvodna predavanja obravnavajo:

- Specifične aplikacije znanj, pridobljenih pri predmetih Zasnova konstrukcij in Informacijska tehnologija, za reševanje konkretne naloge

- Dopolnjeno je znanje iz področja metod geotehničnega projektiranja plitvega in globokega temeljenja ter zemeljskih del

- Predstavljene so napredne metode analize in konstruiranja, ki so nadgradnja do sedaj pridobljenih znanj na področju konstrukterstva.

- Predstavljene so teoretične osnove za priporočeno programsko opremo ter napredne

funkcije v programih za projektiranje.

- Podrobneje so razloženi principi projektiranja potresno odpornih stavb.

- Podrobneje so obdelane relevantne zahteve v sistemu standardov Evrokod, še zlasti tiste, ki se posebej nanašajo na izbrane objekte.

Z vmesnimi predstavitvami delnih rezultatov za posamezne naloge se vsi študentje seznanijo z rešitvami celotnega spektra objektov, ki so obravnavani v posameznem letu.

Sprotna predavanja se organizirajo kot nadgradnja individualnih konzultacij. Sistematično se obdelajo posamezni zanimivi problemi, ki se pojavijo pri reševanju individualnih nalog ter se predstavijo vsem študentom.

Seminar in laboratorijske vaje

Arhitekt predstavi idejno zasnovo objekta. V diskusiji z arhitektom gradbenik predlaga vsaj dve možni konstrukcijski rešitvi. Na podlagi preprostejših računskih modelov in analiz poda argumente za dokončno izbiro enega konstrukcijskega sistema. Ta se podrobneje obdela. Izdela se projekt vključno z izvedbenimi načrti najpomembnejših elementov. Na koncu se pripravi vizualizacija objekta, ki se uporabi na javni predstavitvi projekta, ki je obenem zaključni izpit. Študenta sodelujeta na daljavo s pomočjo ustreznih IT orodij, ki omogočajo projektiranje na daljavo. Ves razvoj projektne dokumentacije arhivirata s pomočjo informacijsko podprtih postopkov.
Namen predmeta:

Cilj predmeta je naučiti kako projektirati kompleksno realno konstrukcijo iz poljubnega materiala v sodelovanju s partnerjem druge stroke ter ob upoštevanju principov in postopkov računalniško integrirane graditve.

Pridobljene kompetence

- Poznavanje postopkov projektiranja in ustreznih standardov.

- Razumevanje mehanizmov prenosa obtežbe preko konstrukcijskih sklopov v temeljna tla in principov zagotavljanja potresne odpornosti konstrukcij stavb in mostov.

- Sposobnost uporabe računskih metod in programske opreme za projektiranje kompleksnih nosilnih konstrukcij stavb in mostov ter njihovih temeljev in sodobnih IT podprtih orodij v projektiranju, komunikaciji na daljavo in vizualizaciji objektov.
Literatura:

Literatura, ki se poišče sproti v zvezi s konkretno nalogo.

Evropski standardi za projektiranje konstrukcij SIST- EN 1990 – 1998.

FAJFAR, Peter, FISCHINGER, Matej, BEG, Darko. 2009. Evrokod 8 : projektiranje potresno odpornih konstrukcij. V: BEG, Darko (ur.), POGAČNIK, Andrej (ur.). Priročnik za projektiranje gradbenih konstrukcij po evrokod standardih. Ljubljana, Inženirska zbornica Slovenije, str. 8.1-8.241

EASY (earthquake engineering slide information system), ikpirfgg, CD.

Dostopno na: www.ikpir.fgg.uni-lj.si/easypbl .

Projektni študij gradbeništva in arhitekture s pomočjo www:http://itc.fgg.uni-lj.si/projects/pbl/ .
Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri