Select Page

Predmeti na FGG

Temelji prostorskega načrtovanja B-VOI

Letnik izvajanja: 3. letnik
Študijski program: B - Vodarstvo in okoljsko inženirstvo (UN)
Izvajalci: nosilec in izvajalec: izr. prof. dr. Alma Zavodnik Lamovšek
asistent: asist. Jana Breznik
ECTS 7 kreditnih točk
Vsebina predmeta:

Predavanja

Osnovni pojmi s področja prostorskega načrtovanja, iskanje literature in virov s pomočjo svetovnega spleta in v knjižnicah, spoznavanje kartografskih podlag in načrtov, podatkovne zbirke  in njihova dostopnost, zakonodajni okvir prostorskega načrtovanja in vključevanje javnosti v prostorsko načrtovanje, prostor kot razvojni potencial, omejitve v prostoru, spoznavanje osnovnih načrtovalskih orodij. V drugem delu sledi obravnavanje razvoja in razmeščanja dejavnosti v prostoru s poudarkom na ustvarjenih danostih prostora, obravnavi prebivalstva (demografije), sistema poselitve, prometa in ostale javne gospodarske infrastrukture, krajine (zelenih sistemov). V zaključku sledi še sinteza v prostorskem načrtovanju.

Seminar

Seminarske naloge za poglabljanje vsebin

predavanj z vsebinsko navezavo na vaje.

Vaje

Opredelitev pojmov prostor in prostorsko načrtovanje, spoznavanje geodetskih podlag in različnih podatkovnih evidenc, spoznavanje različnih vrst rabe prostora ( dejanska, planska, namenska, katastrska, GERK), spoznavanje Zakona o načrtovanju prostora (sistem planiranja, OPN, UN), pravilnika o pripravi OPN, uporaba barv v prostorskem načrtovanju, spoznavanje sprejetih prostorskih dokumentov na vseh ravneh prostorskega načrtovanja ter sektorskih omejitve v prostoru (varovalni pasovi in varstveni režimi), prostorske analize na izbranem naselju ( promet, zelene površine, grajene, strukture, morfološka, vizualna analiza, analiza omejitev v prostoru, analiza dejanske in planske rabe prostora ipd.) ter sinteza in predlog ureditve izbranega naselja.

 

Terensko delo

Terenski ogled obravnavanega območja za namen izdelave prostorskih analiz in predloga razvoja poselitve.

Namen predmeta:

Cilji

-    Podati celovito informacijo o pomenu in vsebini prostorskega načrtovanja na vseh ravneh,

-    spoznati in razumeti vsebino, metodološke pristope in načine prostorskega načrtovanja tako za podeželski kot urbani prostor,

-    spoznati nujnost usklajevanja med različnimi sektorskimi programi in izhodišči,

-    spoznavanje interdisciplinarnega in integralnega pristopa prostorskega načrtovanja,

-    usposobiti študente za izbor ustreznih podatkov za obravnavani prostorski problem in njihovo pridobitev z različnih institucij,

-    spoznati različnost pridobljenih podatkov ter njivo ustrezno uporabo na različnih ravneh,

-    pokazati pomen in vlogo prostorskega načrtovanja s pomočjo dela na terenu,

-    navajati študente na samostojno delo.

Pridobljene kompetence

-    pozna in razume sistem prostorskega načrtovanja predvsem na lokalni in državni ravni,

-    pozna in razume metodološke pristope prostorskega načrtovanja,

-    pozna in razume nujnost usklajevanja med sektorskimi programi in podatki,

-    pozna in razume različne vsebine prostorskega načrtovanja (načrtovanje prometa, poselitve, turizma, rekreacije, industrije, itd),

-    pozna in razume interdisciplinarni in integralni pristop prostorskega načrtovanja,

-    je sposoben izbrati in pridobiti ustrezne podatke za obravnavani prostorski problem z različnih institucij,

pozna in razume pomen terenskega dela ter terensko vedenje o prostoru prenesti v delavni proces.

Literatura:

Simoneti, M., Zavodnik Lamovšek, A. 2010. Prostor za vsakdanjo rabo. Ljubljana, MOP.

Pogačnik, A. 1999. Urbanistično planiranje. Ljubljana, UL FGG.

Zavodnik Lamovšek, A., Fikfak, A., Barbič, A. (ur.) 2010. Podeželje na preizkušnji, Ljubljana, UL FGG.

Štravs, L. (ur.) 2011. Urejanje prostora na občinski ravni. Uradni list RS, Ljubljana.

Klosterman, R.E. 2001. Urban Planning: Methods and Tehnologies, Elsevier Science Ltd.

Skip to content

Z nadaljnjo uporabo spletnega mesta se strinjate z uporabo piškotkov. Več informacij

Nastavitve piškotkov na tem spletnem mestu so nastavljene na "dovolite piškotke", da vam omogočijo najboljšo možno izkušnjo brskanja. Če še naprej uporabljate to spletno mesto, ne da bi spremenili nastavitve piškotkov, ali če spodaj kliknete "Sprejmi", se s tem strinjate.

Zapri